О нама

Подкатегорије

Информатор о раду

Назив органа: Повереник за заштиту равноправности Адреса: Булевар краља Александра 84, 11111 Београд Адреса канцеларије за пријем грађана: Булевар краља Александра 84, 11111 Београд Регионална канцеларија Нови Пазар: Косанчићева бб, 36300 Нови Пазар Електронска адреса: poverenik@ravnopravnost.gov.rs Шифра делатности: 84.11 Матични број: 17792440 ПИБ: 106685266 Адреса за пријем поднесака: Немањина 22-26, 11000 Београд (заједничка писарница републичких…

Опширније →
Визија и мисија

Србија је (праведно и отворено) друштво равноправних људи са једнаким могућностима у којем се цени и негује различитост. Наша мисија је искорењивање сваке дискриминације и допринос изградњи толерантног друштва у коме сви уживају једнака права и имају једнаке могућности. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 2015. ГОДИНЕ О Д Л У К А О…

Опширније →
back to top