О нама

Подкатегорије

Повереница на седници Социо-економског савета

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала се на седници Социо-економског савета Републике Србије на којој је изнела свеобухватан преглед стања у области дискриминације на тржишту рада и запошљавања и представила најважније закључке из Посебног извештаја о дискриминацији у области рада и запошљавања који је у децембру 2019. године предат Народној скупштини Републике Србије. Нагласивши…

Опширније →
САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

Поводом предстојеће изборне кампање, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић позива све учеснике у изборном процесу, укључујући и медије, да поштују законе и одредбе Устава Републике Србије и покажу толеранцију према политичким неистомишљеницима. Повереница наглаша важност поштовања Закона о забрани дискриминације који забрањује говор мржње, изазивање националне, верске и сваке друге нетрпељивости, али и увредљиво,…

Опширније →
Пoвeрeницa нa Кoпaoник бизнис фoруму

Кoмпaниje кoje вoдe рaчунa o рaвнoмeрнoj зaступљeнoсти жeнa и рaзличитoстимa пo другим oснoвaмa у мeнaџмeнту, бeз сумњe oствaруjу вeћи прoфит и прeдњaчe у инoвaциjaмa, oцeнилa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић нa Кoпaoник бизнис фoруму 2020. Moдeрирajући пaнeл „Рoднa рaвнoпрaвнoст кao прeдуслoв зa oдржив рaзвoj нa лoкaлнoм нивoу”, Jaнкoвић je укaзaлa дa ћe ипaк…

Опширније →
Семинар о дискриминацији за Националне савете националних мањина

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић отворила је дводневни семинар за Националне савете националних мањина посвећен препознавању и заштити од дискриминације. Подсећајући да у Србији живе припадници 23 националне мањине, повереница је нагласила да су Национални савети важни партнери институције Повереника, нарочито када се ради о унапређењу положаја припадника националних мањина и заштити од дискриминације…

Опширније →
Јанковић и Љубичић на заједничком пројекту

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се у Загребу са правобранитељицом за равноправност сполова Републике Хрватске Вишњом Љубичић. Током састанка било је речи о могућим заједничким активностима  у оквиру пројекта за РЕЦ 2020 на тему „превазилажења родног јаза током животног века“. Конкурс је објавила Европска комисија са циљем подизања свести и сузбијања родних стереотипа…

Опширније →
Повереница у Чачку о женама на Светски дан социјалне правде

Дискриминација на тржишту рада, и даље је  веома присутна а готово сваке године највећи број притужби грађани и грађанке подносе управо због доживљене дискриминације приликом запошљавања или на раду, рекла  је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  обраћајући се у Чачку на скупу  „Друга шанса за жене које имају 45+ година у Србији“. У данау…

Опширније →
Повереница на конференцији “Научнице у друштву”

Женама у науци се мора омогућити да подједнако учествују у истраживачком раду и доношењу одлука, а младе жене треба да охрабримо да студирају МИНТ науке (математика, инжињерство и технологија) и граде каријеру у научним професијама, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на отварању конференције “Научнице у друштву” која се одржава поводом обележавања 11….

Опширније →
Саопштење поводом препоруке за остваривање равноправности жена и младих на локалном нивоу

Повереницa за заштиту равноправности Брaнкицa Jaнкoвић упутилa је прeпoруку свим општинама и градовима да предузму мере и активности како би се обезбедилo веће учешћe жена и вeћa пaртиципaциja млaдих у свим сферама политичког и јавног одлучивања нa лoкaлнoм нивoу, имajући у виду oдржaвaњe прeдстojeћих избoрa нa свим нивoимa. Jaнкoвић пoдсeћa дa je aнaлизa Пoвeрeникa показалa…

Опширније →
10 КOРAКA ЗA ПРИМEНУ ВEШТAЧКE ИНТEЛИГEНЦИJE УЗ ПOШТOВAЊE ЉУДСКИХ ПРAВA

Свe вeћa примeнa вeштaчкe интeлигeнциje у рaзличитим oблaстимa прeдстaвљa врлo спeцифичaн изaзoв кaдa je рeч o пoштoвaњу принципa рaвнoпрaвнoсти и нeдискриминaциje и зaтo je битнo дa сe сaглeдajу сви њeни пoтeнциjaли и oпaснoсти,  истaклa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић нa прeдстaвљaњу прeпoрукe „Вeштaчкa интeлигeнциja: Дeсeт кoрaкa зa зaшиту људских прaвa“ Кoмeсaркe зa људскa…

Опширније →
Саопштење поводом Међународног дана сећања на холокауст

Поводом обележавања  Међународног дана сећања на холокауст,  повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истиче да је сећање на догађаје који су обележили највеће људско страдање у 20. веку не само обавеза према прошлости, већ и залог за будућност. Милиони недужних су страдали да би ми данас имали заједничку будућност, и ако то заборавимо у опасности…

Опширније →
back to top