О нама

Подкатегорије

Jaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe извршилaчких рaдних мeстa у Стручнoj служби Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  чл. 61. ст 1. и чл. 75. ст. 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09 и 99/14), члан 17. став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места…

Опширније →
Јавни конкурс за попуњавање положаја и извршилачких радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  чл. 61. ст 1. и чл. 75. ст. 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09 и 99/14), члан 17. став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места…

Опширније →
Јавне набавке

План јавне набавке за 2022. годину План за ЈН 2022 План јавне набавке за 2021. годину План за ЈН 2021 ЈН бр. 5/2020 – јавна набавка мале вредности –  Набавка услуга штампања Позив за подношење понуда ЈН бр. 5/2020 Конкурсна документација за ЈН бр. 5/2020 Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Одлука о додели…

Опширније →
Информатор о раду

Назив органа: Повереник за заштиту равноправности Адреса: Булевар краља Александра 84, 11111 Београд Адреса канцеларије за пријем грађана: Булевар краља Александра 84, 11111 Београд Регионална канцеларија Нови Пазар: Косанчићева бб, 36300 Нови Пазар Електронска адреса: poverenik@ravnopravnost.gov.rs Шифра делатности: 84.11 Матични број: 17792440 ПИБ: 106685266 Адреса за пријем поднесака: Немањина 22-26, 11000 Београд (заједничка писарница републичких…

Опширније →
Визија и мисија

Србија је (праведно и отворено) друштво равноправних људи са једнаким могућностима у којем се цени и негује различитост. Наша мисија је искорењивање сваке дискриминације и допринос изградњи толерантног друштва у коме сви уживају једнака права и имају једнаке могућности. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 2015. ГОДИНЕ О Д Л У К А О…

Опширније →
back to top