Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана

бр. 011-00-44/2017-03    датум: 7. август 2017.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана   Министарство унутрашњих послова, у прилогу дописа број: 01-3667/17-5 од 27. јула 2017. године, доставило je Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о високом образовању

бр.  011-00-37/2017-02  датум: 26. јул 2017.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о високом образовању     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-15/2017-06 од 4. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о високом образовању (у…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о санитарном надзору

бр.  011-00-40/2017-02  датум: 28. јул 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о санитарном надзору     Министарство здравља је дописом број: 011-00-237/2016-10 од 19. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о санитарном надзору, ради давања мишљења.   С тим…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију

бр. 011-00-38/2017-02    датум: 25. јул 2017. године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-11/2017-06 од 4. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Мишљење на Нацрт Закона о основама система образовања и васпитања

бр. 011-00-34/2017-02     датум:  28. јул 2017. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт Закона о основама система образовања и васпитања   Министарство  просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-125/2017-04 од 4. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт Закона о…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о дуалном образовању

бр.  011-00-35/2017-02  датум: 21. јул 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о дуалном образовању     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-126/2017-04 од 4. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о дуалном образовању (у даљем…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о просветној инспекцији

бр.  011-00-36/2017-02  датум: 25. јул 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о просветној инспекцији     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-118/2017-12 од 3. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о просветној инспекцији (у даљем…

Опширније →
Предлог уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

бр.  110-00-9/2017-04  датум: 18. јул 2017. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје     МИШЉЕЊЕ            на Предлог уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору   Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број: 110-00-112/2017-19 од 7. јула 2017. године, доставило…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о уписима у катастар

бр. 07-00-215/2017-02  датум:  14. јуна  2017.године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о уписима у катастар   Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број 119-01-00353/2016-07 од 29. маја 2017. године, доставила Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о уписима у…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о странцима

бр. 011-00-00026/2017-02     датум:  13. јун 2017 године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о странцима   Министарство унутрашњих послова је дописом 01 број: 5451/17 од 22. маја 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о странцима (у даљем тексту: Нацрт закона),…

Опширније →
back to top