Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Предлог уредбе о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости

дел. бр. 110-00-2/2018-02  датум:  21.3.2018.год.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости   Министарство трговине, туризма и телекомуникација је дописом број 110-00-2/2018-12 од 14.3.2018. године, доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона матичним књигама

дел. бр. 011-00-6/2018-02  датум:  12.3.2018.год.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона матичним књигама   Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-52/2017-26/24 од 2.3.2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

бр.  011-00-4/2018-03  датум: 5. март  2018.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје     Мишљење на Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је електронским је у прилогу дописа бр. 011-00-250/2017-06, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези

дел. бр. 011-00-5/2018-02  датум:  28.2.2018.год. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези     Министарство одбране је дописом број 1913-9/17 од 9.2.2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о уџбеницима

бр.  011-00-2/2018-03  датум: 14. фебруар 2018.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о уџбеницима   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-298/2017-04 од 15. јануара 2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о уџбеницима (у даљем тексту: Нацрт закона), ради…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

бр. 011-00-67/2017-02  датум:  20. децембар  2017.године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова   У прилогу дописа потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 119-01-00353/2/2016-07 од 13. децембра 2017. године, Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

бр.  011-00-63/2017-02  датум: 6. децембар 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје     Мишљење на Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је електронским дописом од 14. новембра 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о националном оквиру…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани

бр. 011-00-65/2017-01   датум: 1. децембар 2017. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани     Министарство одбране је дописом број: 1909-45 од 23. новембра 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије

дел. бр. 011-00-64/2017-01  датум:  1.12.2017.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије     Министарство одбране је дописом број 1911-42 од 23.11.2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о…

Опширније →
Мишљeњe на Нацрт закона о граничној контроли

бр. 011-00-62/2017-03    датум: 22. новембар 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о граничној контроли   Министарство унутрашњих послова, у прилогу дописа 01 број: 01-11266/17 од 14. новембра  2017. године, доставило je Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о граничној контроли (у даљем тексту: Нацрт…

Опширније →
back to top