Препоруке мера органима јавне власти

Препорука мера ГС за комуналне и стамбене послове

бр. 07-00-289/2014-02 датум: 23. 7. 2014. ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ОДНОСЕ ГРАДА БЕОГРАДА НИНА ЈАНДРИЋ, секретарка 11 000 БЕОГРАД Краљице Марије бр. 1/XIII-XIV Поштована госпођо Јандрић, Повереница за заштиту равноправности примила је 8. јула 2014. године електронско писмо у којем је један грађанин указао на дискриминаторан садржај графита исписаног на зиду у Студентском…

Опширније →
Препорука мера министру здравља

бр. 110-00-1/2014-02 датум: 7. 7. 2014.   МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Зоран Лончар, министар 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26 Поштовани господине Лончар, Поступајући у оквиру надлежности прописаних чл. 33. Закона о забрани дискриминације , а имајући у виду Вашу надлежност да дајете сагласност на одлуке о одобравању специјализације и уже специјализације које доносе директори здравствених установа и оснивачи…

Опширније →
Препорука директору школе Т. за предузимање мера за превенцију дискриминације у области образовања

бр. 07-00-221/2014 датум: 30. 5. 2014.   Т. школа Т. – директору школе – В. К. Т. Поштовани господине директоре, Институција Повереника за заштиту равноправности примила је допис С. з. м. љ. п. и. б. п. к. – Т, који је означен као ургентан, у којем се наводи да ученик Т. школе у Т. Ф….

Опширније →
Препорука мера Александру Вучићу, мандатару за састав Владе Републике Србије

бр. 021-02-17/2014-02 датум: 22. 4. 2014.   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, мандатар за састав Владе РС   11000 БЕОГРАД Немањина бр. 11 Поштовани господине Вучићу, Према информацијама из медија, Томислав Николић, председник Републике Србије, поверио Вам је мандат за састав нове Владе РС, на чему Вам честитам. Слободна сам да укажем на потребу да се приликом састављања…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Србиje зa oствaривaњe рoднe рaвнoпрaвнoсти

бр. 021-02-18/2014-02 датум: 11. 4. 2014. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa Грaдскoj упрaви грaдa Бeoгрaдa пoвoдoм издaвaњa увeрeњa o слoбoднoм брaчнoм стaњу oсoбaмa хoмoсeксуaлнe oриjeнтaциje

дел. бр. 021-02-54/2013-02 датум: 27. 9. 2013. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ Милан Бркљач, секретар 11000 БЕОГРАД Краљице Марије 1/V Поштовани господине Бркљач, Организација за лезбејска људска права Л. из Београда спровела је ситуационо тестирање дискриминације у београдским градским општинама, у периоду од марта до децембра 2012. године, са циљем да представнице ове…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa Mинистaрству прaвдe и држaвнe упрaвe пoвoдoм aнгaжoвaњa судскoг тумaчa зa знaкoвни jeзик

дел. бр. 027-02-55/2013-02 датум: 24. 9. 2013. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ, министар 11000 БЕОГРАД Немањина бр. 22-26 Поштовани господине Селаковићу, На основу сазнања из медија да је матична служба општине Обреновац условила склапање брака двема особама оштећеног слуха ангажовањем судског тумача за знаковни језик, чије услуге је требало сами да плате, слободна…

Опширније →
Препорука Влади Републике Србије

дел. бр. 021-02-37/2013-02  датум: 15. 8. 2013. ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИВИЦА ДАЧИЋ, председник Владе РС 11000 БЕОГРАД Немањина бр. 11 Поштовани господине Дачићу, На основу сазнања из медија да је започео процес реконструкције Владе Републике Србије, слободна сам да укажем на потребу да се приликом именовања нових министара води рачуна о равномерној заступљености полова. Као што…

Опширније →
Општа препорука Банци Поштанској штедионици и Развојном фонду АП Војводине

дел. бр. 021-02-18/2013-02 датум: 17. 4. 2013.   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Препорука је донета у оквиру законом прописане надлежности Повереника за заштиту равноправности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, у поступку који је вођен на основу сазнања…

Опширније →
Препорука мера Министарству одбране за остваривање равноправности приликом одређивања посебних критеријума за пријем на рад у Војна представништва Републике Србије

дел. бр. 021-02-9/2013-02 датум: 25. 3. 2013.   ПРЕПОРУКA МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Препорука је донета у оквиру законом прописане надлежности Повереника за заштиту равноправности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, у поступку који је вођен на основу сазнања…

Опширније →
back to top