Препорука мера Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поводом положаја особа са аутизмом

датум: 10.4.2020. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА,

министру

11000 БЕОГРАД
Немањина 11

Поштовани госпођодине Ђорђевићу,

Повереник за заштиту равноправности примио је допис који је упутило више удружења која пружају помоћ и подршку особама са аутизмом у Републици Србији указујући на различите проблеме са којима су се након усвајања Одлуке о проглашењу ванредног стања суочиле особе са аутизмом и њихови родитељи и старатељи. Наиме, у допису је између осталог наведено да се родитељи и старатељи особа са аутизмом суочавају са проблемом немогућности набавке „заштитног потрошног материјала“, јер због своје „24 часовне ангажованости, поготово у ситуацији измењене рутине и боравка у ограниченом простору, нису у стању да обилазе апотеке и чекају у редовим“. С тога у допису предлажу да надлежни центри за социјални рад преузму обавезу набавке ове опреме која би била дистрибуирана родитељима и старатељима личним преузимањем, доставом на кућну адресу или преко волонтерског центара. Даље, у допису је истакнуто да и уведене мере ограничења кретања представљају велики проблем за ову категорију особа са инвалидитетом, „из разлога неопходности одржавања рутине у свакодневним активностима, избегавања појава тантрума, мелтдауна, агресије и самоповређивања“ и предложено да се издавањем дозвола за кретање омогући особама са аутизмом да у пратњи својих родитеља и старатеља одрже свакодневну рутину и у „току полицијског часа, у ограниченом времену и ограниченом простору у близини места становања“ у циљу очувања њиховог психо-физичког здравља. Такође, једнако ургентан проблем на који је у допису указано постоји у случајевима у којима је родитеље или старатеље особе са аутизмом неопходно сместити у „карантин институционалног типа“, јер ове особе остају без примарне заштите у оквиру своје породице, те представници удружења предлажу да у том случају стручни тимови центара за социјални рад спроведу координирану планску самоизолацију особа са аутизмом како се не би угрозило њихово стање, као и њихова елементарна права и спречила присилна институционализација“.

Имајући у виду озбиљност наведених проблема, као и одредбе које су прописане Одлуком о проглашењу ванредног стања и Уредбом о мерама за време ванредног стања , Повереник за заштиту равноправности је анализирао ситуацију у којој су се нашле особе са аутизмом и њихови родитељи и старатељи након усвајања мера у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса.

Наиме, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је 5. априла 2020. године на званичној интернет страници објавило обавештење поводом издавања дозволе за кретање током полицијског часа. У обавештењу је наведено да ће ово министарство по овлашћењу председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић, током ванредног стања, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова контролисати и вршити издавање дозвола за кретање у време полицијског часа, те је потребно да се грађани којима је потребна дозвола за кретање у време полицијског часа захтевом обрате локалној самоуправи и доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе. Јединица локалне самоуправе је дужна да након провере доставља захтеве Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће их након провере достављати Министарству унутрашњих послова ради издавања дозволе.
Сагласно наведеном, у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације , Повереник препоручује да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања приликом провере захтева за издавање дозвола за кретање у обзир узме и захтеве које су доставили родитељи и старатељи особа са аутизмом. Посебно имајући у виду да код особа са аутизмом, због природе њиховог инвалидитета, немогућност одржавања рутине у свакодневним активностима, може довести до појава „тантрума, мелтдауна, агресије и самоповређивања“, те је у циљу очувања њиховог психо-физичког здравља неопходно размотрити могућност издавања дозвола за кретања у ограниченом времену и ограниченом простору у близини места становања.

Повереник истиче и да је посебну пажњу потребно посветити решавању проблема који се односи на обезбеђивање неопходне заштите особама са аутизмом у случајевима када је њихове родитеље или старатеље неопходно сместити у „карантин институционалног типа“, те да је приликом доношења одлуке о мерама заштите у тим случајевима потребно узети у обзир и мишљење стручних тимова центара за социјални рад, како би се заштитила права ових особа и спречила њихова присилна институционализација, обезбеђивањем привременог смештаја на други начин увек када је то могуће.

Такође, Повереник предлаже и да се приликом организације подршке која се већ пружа грађанима на локалном нивоу, размотри предлог ових удружења да се кроз укључивање центара за социјални рад или локалних волонтерских сервиса, родитељима и старатељима особа са аутизмом пружи додатна подршка у решавању проблема који се односи на немогућност набавке заштитног потрошног материјала, јер због своје непрекидне ангажованости око особа са аутизмом нису у стању да обилазе апотеке и чекају у редовима.

Повереник за заштиту равноправности ће у складу са надлежностима утврђеним Законом о забрани дискриминације наставити да прати стање и континуирано указује на теже проблеме са којима се суочавају и поводом којих нам се обраћају најугроженије категорије грађана, а које је потребно узети у обзир и размотрити приликом креирања различитих мера у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса.

У циљу заједничке борбе коју у овим тренуцима водимо против сузбијања ширења COVID-19 вируса у Републици Србији, молимо Вас да нас обавестите о предузетом.

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрепорука мера Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поводом положаја особа са аутизмомDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top