Препоруке мера органима јавне власти

1028-23 Препорука мера Министарству за бригу о селу

бр. 07-00-387/2023-02   датум: 7.8.2023.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује Министарству за бригу о селу     ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И…

Опширније →
1007-23 Препорука мера ГО Чукарица да се уздржи од принудног исељавања становника и становница колективног центра Ада Циганлија

бр. 07-00-360/2023-02  датум: 17. 7. 2023. године   ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА Срђан Коларић , председник градске општине   11030 БЕОГРАД Шумадијски трг бр. 2   Поштовани господине Коларићу, Поверенику за заштиту равноправности обратила се Иницијатива за економска и социјална права – А11 са молбом да хитно реагујемо поводом тренутне ситуације у неформалном колективном центру „Ада…

Опширније →
356-23 Препорука мера свим предшколским установама

бр. 021-01-683/2023-02    датум:  28. 6. 2023.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује предшколској установи   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТУ ОД…

Опширније →
802-23 Препорука мере Националној служби за запошљавање

дел. бр. 021-01-909/2023-02 датум: 12. јуни 2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује Националној служби за запошљавање   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ…

Опширније →
243-23 Препорука мера ГО Нови Београд да се уздржи од принудног исељавања становника и становница ромског насеља Антена

бр. 07-00-175/2023-02  датум: 31.3.2023. године   ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Бојан Бован, председник градске општине   11000 Нови Београд Булевар Михаила Пупина бр. 167            Поштовани господине Бован,   Поверенику за заштиту равноправности обратила се Иницијатива за економска и социјална права – А11 са молбом да хитно реагујемо поводом непосредне претње принудним исељењем Рома…

Опширније →
86-23 Препорука мера министарствима, посебним организацијама и управама у саставу министарства

бр. 021-01-298/2023-02    датум:  17. 3. 2023.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује министарству   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТУ ОД…

Опширније →
72-23 Препорука мера за заштиту од дискриминације медијској кући

бр.  021-01-271/2023-02   датум:  31. 1. 2023. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује Радио-дифузном предузећу „А. А.“ доо   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И…

Опширније →
1127-22 Препорука мера дискриминација на основу пола у области рада

бр. 021-01-008/2023-02  датум: 19.1.2023.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ     Повереник…

Опширније →
945-22 Препорука мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације

бр. 07-00-1313/2022-02      датум: 9.12.2022. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује општини     ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  …

Опширније →
718-22 Препорука мера ЈЛС процена утицаја прописа на социоекономски угрожена лица

021-01-1038/2022-02 датум: 9.12. 2022. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ   Повереник…

Опширније →
back to top