Препоруке мера органима јавне власти

Препорука мера Министарству здравља

бр. 07-01-7/2015-02 датум: 26. 1. 2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје…

Опширније →
Препорука мера Општинској управи градске општине Вождовац да предузме мере за превенцију дискриминације

бр. 021-00-434/2014-02 датум: 3. 10. 2014.   МАРКО ДЕНЧИЋ заменик начелника Општинске управе градске општине Вождовац 11000 БЕОГРАД Устаничка бр. 53 Поштовани господине Денчићу, Повереница за заштиту равноправности примила је 2. октобра 2014. године притужбу М. Ф, која је означена као ургентна. Подносилац притужбе је навео да је Општинској управи Вождовац, Одељењу за општу управу,…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности Председнику Владе Републике Србије

бр. 021-02-229/2014-02 датум: 8. 9. 2014   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ председник Владе Републике Србије 11000 БЕОГРАД Немањина бр. 11 Поштовани господине Вучићу, У складу са својом законском обавезом да, као Повереница за заштиту равноправности, пратим спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручујем мере за остваривање равноправности , овом препоруком указујем на потребу установљавања националног…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности А. банци у области пружања услуга особама са инвалидитетом

бр. 021-02-197/2014-02 датум: 26. 8. 2014. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности Скупштини града Пожаревца

бр. 021-02-196/2014-02 датум: 12. 8. 2014.   СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Бане Спасовић, председник 12000 ПОЖАРЕВАЦ Дринска 2   Поштовани господине Спасовићу, Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу у којој је једна грађанка, Ваша суграђанка, указала на неравноправан положај у који је њена породица доведена у односу на друге пожаревачке породице, због услова који су…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности Министарству одбране у области рада и запошљавања

бр. 07-00-206/2014-02 датум: 8. 8. 2014. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности предшколској установи С.

бр. 021-02-00098/2014-02 датум: 1. 8. 2014. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје…

Опширније →
Препорука мера ГС за комуналне и стамбене послове

бр. 07-00-289/2014-02 датум: 23. 7. 2014. ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ОДНОСЕ ГРАДА БЕОГРАДА НИНА ЈАНДРИЋ, секретарка 11 000 БЕОГРАД Краљице Марије бр. 1/XIII-XIV Поштована госпођо Јандрић, Повереница за заштиту равноправности примила је 8. јула 2014. године електронско писмо у којем је један грађанин указао на дискриминаторан садржај графита исписаног на зиду у Студентском…

Опширније →
Препорука мера министру здравља

бр. 110-00-1/2014-02 датум: 7. 7. 2014.   МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Зоран Лончар, министар 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26 Поштовани господине Лончар, Поступајући у оквиру надлежности прописаних чл. 33. Закона о забрани дискриминације , а имајући у виду Вашу надлежност да дајете сагласност на одлуке о одобравању специјализације и уже специјализације које доносе директори здравствених установа и оснивачи…

Опширније →
Препорука директору школе Т. за предузимање мера за превенцију дискриминације у области образовања

бр. 07-00-221/2014 датум: 30. 5. 2014.   Т. школа Т. – директору школе – В. К. Т. Поштовани господине директоре, Институција Повереника за заштиту равноправности примила је допис С. з. м. љ. п. и. б. п. к. – Т, који је означен као ургентан, у којем се наводи да ученик Т. школе у Т. Ф….

Опширније →
back to top