Пол/Род

Притужба И. С. против А. А. д.о.о. због дискриминације по основу пола у области рада и запошљавања

бр. 07-00-450/2014-02 датум: 29. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби И. С. из Б, против привредног друштва „А. А.“ д.о.о. Б, због дискриминације на основу пола у области рада. У притужби је наведено да је И. С. била запослена код послодавца „А. А.“ од 1. октобра 2011. године на…

Опширније →
Притужба А. Х. против Скупштине града Београда због дискриминације на основу пола у области поступања органа јавне власти

бр. 07-00-412/2014-02 датум: 4. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Х, одборнице у Скупштини града Београда, због непримењивања родно диференцијалног (родно осетљивог) језика у актима које доноси Скупштина града Београда. У изјашњењу на наводе притужбе С. П, секретарка Скупштине града навела је да сматра да Скупштина не поступа…

Опширније →
Притужба Т. П. против A. t. доо Д. због дискриминације на основу пола у области рада и запошљавања

бр. 07-00-238/2014-02 датум: 26. 9. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Т. П. из Б, против привредног друштва „A. t.“ д. о. о. Д. У притужби је навела да је одмах након повратка са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета 22. априла 2014. године, послодавац обавестио…

Опширније →
Притужба К. Ј. против привредног друштва Р. због дискриминације по основу пола у области рада и запошљавања

бр. 07-00-216/2014-02 датум: 4. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби коју je у име К. Ј. из Б, поднелa адвокаткиња М. Х. Р. против привредног друштва „Р.“ д.о.о. из Б, због дискриминације на основу пола, приликом наводног преузимања запослених из „А. Д.“ д.о.о. из Б. Подноситељка притужбе је навела…

Опширније →
Притужба П. Ц. против лекара С. Р. по основу пола у области пружања здравствених услуга

бр. 07-00-193/2014-02 датум: 1. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе П. Ч. из Б. против др С. Р, лекара у У. дечијој клиници у Б. Подносилац притужбе је навео да је након операције био са дететом у соби, да му је након што је на кратко отишао до куће,…

Опширније →
Притужба А. З. и М. А, против проф. Б. С. због дискриминације по основу пола у области образовања

бр. 07-00-185/2014-02 датум: 31. 7. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби А. З. и М. А, против проф. др Б. С., због текста објављеног у уџбенику Криминалистике. Наиме, у делу уџбеника у којем аутора пише о методици откривања, разјашњавања и доказивања кривичног дела силовања, између осталог, наведено је „да су…

Опширније →
Притужба И. К. прoтив Вojнe гимназије збoг дискриминaциje пo oснoву пoлa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-603/2013-02 датум: 9. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе И. К. из Н. С. против Војне гимназије у Београду, због конкурса за пријем кандидата из грађанства у Војну гимназију у школској 2013/2014 години, који садржи дискриминаторан услов. У конкурсу за пријем кандидата из грађанства у Војну гимназију у…

Опширније →
Притужбa УГ прoтив Б. З. збoг дискриминaциje пo oснoву пoлa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-582/2013-02 датум: 20. 11. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења грађанки „Ж. п.“ из Н, против Б. З, предузетника, власника Угоститељско трговинске радње „Е. п. ц.“ у Н, поводом објављивања огласа за посао у овом угоститељско – трговинском објекту. Утврђено је да су огласом за посао који гласи:…

Опширније →
Притужбa M. Ш. прoтив П. M. П. д.o.o. збoг дискриминaциje пo oснoву пoлa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-413/2013-02 датум: 11. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa М. Ш. из Б. против П. М. П. д.о.о. Б. и Р. З, IT менаџера за З. Б, због дискриминације на основу пола. У току поступка је утврђено да је М. Ш. била једина запослена жена…

Опширније →
Притужба У. o. с. н. с. прoтив У. o. с. в. збoг дискриминaциje нa oснoву пoлa у oблaсти спoртa

дел. бр. 07-00-112/2013-01 датум: 22. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело У. о. с. Н. С. против У. о. с. В. и У. о. с. С, због доношења и примене акта којим се судијама женског пола ускраћује право на суђење у одређеном периоду због трудноће и…

Опширније →
back to top