Дан: 8. маја 2019.

Мишљење по притужби М.Ј. против ДЗ.Б. и Г.М. због дискриминације на основу пола и брачног и породичног статуса у поступку запошљавања

бр. 07-00-00542/2018-02  датум: 18.1.2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела M.Ј., против Д.З.“Б.“  и Г.М., директора Д.З.„Б.“. У притужби је наведено да је М. Ј. била запослена у ДЗ „Б.“ на одређено време од јула 2014. године до 20. децембра 2017. године као замена запослених колегиница до њиховог…

Опширније →
1128-18 Није утврђена дискриминација на основу пола

бр. 07-00-1320/2018-02  датум: 8.5.2019.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из Новог Сада, поднете против Б. Б.в.д. директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду, као одговорног лица за рад Института, као и рад запослених, због дискриминације на основу пола. Подносилац притужбе је, између осталог, навео…

Опширније →
back to top