Пол/Род

4-20 Притужба због дискриминације по основу пола против Кинеског бутика, који је објавио оглас за посао следеће садржине: „Потребне раднице.”

бр. 07-00-774/2019-02   датум: 12. 3. 2020.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења, против Кинеског бутика, односно привредног друштва AA д.о.о. Б, због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је ово привредно друштво објавило оглас за посао следеће садржине: „Потребне раднице.”  Привредно друштво АА д.о.о. Б. се…

Опширније →
1302-19 ФИНАЛ обучена за успех – LUXSORI анонимизовано

бр. 07-00-739/2019-02   датум: 26. 2. 2020.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А., против Б.Б., због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је ово привредно друштво објавило оглас за посао следеће садржине: „Потребна девојка за рад у бутику.” У изјашњењу на притужбу наведено је ово привредно друштво никада…

Опширније →
1250-19 Притужбa прoтив Mинистaрствa збoг дискриминaциja нa oснoву пoлa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-692/2019-02  датум:  24. 2. 2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе А. А. против Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У притужби је наведено да је у уџбенику Географија за 6. разред основне школе, издавача Б. Б, наведена реченица „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у…

Опширније →
1255-19 Притужбa прoтив издaвaчa збoг дискриминaциje нa oснoву пoлa

бр. 07-00-697/2019-02  датум:  24. 2. 2020.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење je донето у поступку поводом притужбе А. А. против Издавачке куће Б. Б. због дискриминаторног текста у уџбенику „Географија за шести разред основне школе“ овог издавача. У притужби је наведено да је у уџбенику географије за шести разред наведена реченица „У развијеним земљама стопа наталитета…

Опширније →
928-19 Mишљeњe у oблaсти пружaњa услугa нa oснoву прeтпoстaвљeнoг личнoг свojствa-сeксуaлнa oриjeнтaциja и рoдни идeнтитeт

бр. 07-00-468/2019-02  датум:  4. 2. 2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела председница Удружење грађана „AA“, против привредног друштва „ББ“. У притужби је, између осталог, наведено да је Удружење грађана „АА“ организовало шести по реду фестивал женског пријатељства, као и да је тим поводом председница удружења, у јуну 2019….

Опширније →
1131-19 Притужба због дискриминације на основу пола

бр. 07-00-577/2019-02   датум: 27.1.2020. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, коју је поднела у име више родитеља/законских заступника малолетне деце, изјављену против Спортског центра T. и ББ, директора овог спортског центра. У притужби је, између осталог, наведено да у Леденој дворани „Пионир“ тренирају четири клуба која се баве уметничким клизањем, као и…

Опширније →
341-19 Дискриминација на основу пола у области културе

бр. 07-00-274/2019-02  датум:  4. 10. 2019.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе савеза феминистичких организација против Министарства културе и информисања. У притужби је наведено да на конкурсима за финансирање и суфинансирање пројеката у 2019. години, Министарство културе и информисања није подржало ни једну женску организацију која је поднела пријаву и која се…

Опширније →
347-19 М. по прит. А.Ћ. против ОЦД-ЦСЖ због диск. на осн. пола у обл. рада и запошљ.

бр. 07-00-282/2019-02  датум:  24. 7. 2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Ћ. из Б. против Удружења „Ц.  с. ж.“ Б, због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је на интернет порталу www,.com објављен оглас Удружења „Ц.с.ж.“ Б. чија садржина гласи: „потребна особа са одличним знањем рада…

Опширније →
217-19-Мишљење по притужби ОЦД Ф. против С.Д. због диск. на осн. пола у обл. јавног информисања и медија

бр. 07-00-200/2019-02   датум: 17.6. 2019.   МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе У. г. „F.” из П. против С. Д. из Н. Б, директора Т. о. “Н. Б.“, због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је С. Д, дана.., приликом посете председника Републике Србије Н. Б, увредио све…

Опширније →
199-19 Mишљeњe пo притужби збoг дискриминaциje пo oснoву пoлa и пoрoдичнoг стaтусa у oблaсти oбрaзoвaњa и стручнoг усaвршaвaњa

бр. 07-00-183/2019-02      датум: 26.7.2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA,  против Министраства просвете, науке и технолошког развоја, због дискриминације на основу пола и породичног статуса. У притужби је навела да је Министарство дискриминисало у поступку одлучавања о додели стипендија студентима на докторским студијама, јер није уважило чињеницу да због трудноће…

Опширније →
back to top