1131-19 Притужба због дискриминације на основу пола

бр. 07-00-577/2019-02   датум: 27.1.2020.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, коју је поднела у име више родитеља/законских заступника малолетне деце, изјављену против Спортског центра T. и ББ, директора овог спортског центра. У притужби је, између осталог, наведено да у Леденој дворани „Пионир“ тренирају четири клуба која се баве уметничким клизањем, као и да се уметничким клизањем углавном баве жене. Поред тога је наведено да је управа овог спортског центра средином септембра срушила свлачионице клизачким клубовима, уз образложење да су „неусловне“, због чега се деца сада пресвлаче у две гостинске свлачионице, које нису одвојене за мушкарце и жене, а како поједине девојчице долазе у пратњи очева, то ствара непријатност код осталих девојчица приликом пресвлачења у њиховом присуству. У изјашњењу директора Спортског центра наведено је да овај спортски центар клизачким клубовима обезбеђује две свлачионице, величине око 19,4 м2 које испуњавају прописане услове, да су ове две свлачионице физички одвојене и са посебним улазом за мушкарце и жене, као и да им поред тога обезбеђује још две додатне просторије, од којих је једана за одлагање спортске опреме, а друга за пресвлачење и гардеробу тренера клизачких клубова. Уз изјашњење су достављени докази. У току поступка је утврђено да у СЦ „Т.“  термине за тренинге и друге програме (школе клизања) резервишу четири клуба уметничког клизања, чији чланови су и мушкарци и жене, као и да Спортски центар клизачким клубовима, у терминима када имају тренинг или спроводе школу клизања, обезбеђује две свлачионице, које су физички одвојене и са посебним улазима за особе различитог пола (мушкарце и жене), те да нема неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања СЦ „Т.“ према лицима у чије има је поднета притужба (деце/чланова клизачких клубова) на основу било ког њиховог личног својства, укључујући и лична својства наведена у притужби. Поред тога је утврђено да је организација тренинга, одлазак и долазак деце са тренинга у надлежности клизачких клубова.

 

Имајући у виду наведено Повереник је донео мишљење да Спортски центар „Т.“ није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

Повереник констатује  да је неспорно, како из саме притужбе тако и из изјашњења, да у одређеним периодима године и у одређеним терминима велики број девојчица истовремено присуствује школи клизања. Поред тога, такође је неспорно да је СЦ „Т.“ организован као друштво са ограниченом одговорношћу чији је оснивач локална самоуправа, те да ово друштво послује на основу економских принципа. Међутим, сагледавајући проблем са којим се сусрећу клизачки клубови у којима су претежно девојчице чланице, а имајући у виду важност развоја и одржања овог спорта, уз пуно уважавање економских принципа, Повереник, користећи овлашћење из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује СЦ „Т.“ да сагледа расположиве могућности у циљу обезбеђивања повољнијих услова за пресвлачење и одлагање опреме клизачким клубовима који се баве уметничким клизањем.

ТОК ПОСТУПКА

 • Повереник за заштиту равноправности је примио притужбу АА, коју је поднела у име више родитеља/законских заступника малолетне деце, против Спортског центра „Т.“ и ББ, директора овог спортског центра, због дискриминације на основу пола и родног идентитета.
 • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да у Леденој дворани „Пионир“ у Београду, поред хокејашких и брзоклизачких клубова тренирају и четири клуба која се баве уметничким клизањем;
 • да се уметничким клизањем углавном баве жене, да су жене у Савезу, жене су тренери, а девојчице такмичари, те ако се дода томе чињеница да никада није било међународних успеха и медаља у том спорту, намеће се питање – Шта ће нам?;
 • да је у јуну 2019. године управа СЦ „Т“ наложила клизачицама да испразне своје свлачионице, које су користиле у последњих четрдесет година;
 • да је Управа овог спортског центра средином септембра срушила посебне свлачионице клизачким клубовима, уз образложење да су неусловне, због чега се сада деца пресвлаче у две гостињске свлачионице, где остављају и ствари, јер ормарићи који су намењене клизачима нису условни, односно да у њих једва стану клизаљке које су за уметничко клизање јако скупе и да се тешком муком набављају;
 • да је на питање где деца да остављају ствари, директор одговорио да ће их ставити у кавез, те да закључује да децу поистовећује са животињама;
 • да би овакво стање могло да неповратно уништи развој овог спорта;
 • да је спорт опстајао једино захваљујући огромној пожвртвованости тренера, родитеља и деце која од своје треће, четврте године се баве спортом;
 • да је спорт који тренирају врло захтеван, јер оне устају у пет, на тренингу су у шест ујутру, после којег иду у школу, а из школе опет на тренинг на леду, затим кондициони тренинг, балет, плес, истезање;
 • да оне проводе много више у хали него други спортисти који тренирају на леду;
 • да се у ове две гостињске свлачионице пресвлаче деца из свих клубова (којих има око 100);
 • да поједине девојчице долазе у пратњи својих очева, што ствара непријатност код осталих девојчица приликом пресвлачења у њиховом присуству;
 • да је млађим клизачицама, као и старијим потребна помоћ приликом шнирања клизаљки;
 • да у школици клизања у јеку сезоне има и по неколико клизача (мушкараца) и да се деца заједно пресвлаче у те две свлачионице;
 • да девојчице и дечаци, који тренирају у клизачким клубовима, а који су у развоју, морају да буду раздвојени, односно издвојени у посебним просторијама за пресвлачење.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење Спортског центра „Т“.
  • У изјашњењу на притужбу ББ директор Спортског центра „Т“. навео је:
 • да у Леденој дворани „Пионир“ у Београду, осим четири клуба уметничког клизања, термине за тренинге и друге програме користе и xокеј клуб „Партизан“, xокеј клуб “Црвена звезда“ xокеј клуб „Дрвене ногице“, брзоклизачки клуб „Интро лајн“, репрезентација Србије у xокеју, као и Клизачки савез Србије и клизачки савез Београда;
 • да је од великог значаја чињеница да сви остали клубови (осим 4 клуба уметничког клизања) никада не користе термине за тренинге или за школе (клизања, хокеја и сл), заједно, односно у исто време;
 • да је у складу са Правилником о условима за обављање спортске делатности, СЦ „Т.“ клизачким клубовима обезбедио две опремљење свлачионице, које просторно и по условима одговарају за пресвлачење/одлагање опреме, без новчане накнаде, и то: свлачионицу димензије 6,10 m X 3,18 m, укупно око 19, 4 m2 и свлачионицу димензије 6,08 m X 3,18 m, укупно око 19,4 m2. Свака свлачионица има посебан улаз и физички су одвојене за особе различитог пола;
 • да је као директор СЦ „Т.“ за проблем уласка родитеља у свлачионице сазнао након пријема притужбе. Међутим, СЦ „Т.“ као и директор немају утицаја ни овлашћења да одобравају, забрањују или по било ком основу контролишу да ли поједине девојчице улазе у женску свлачионицу у пратњи мушког родитеља или обрнуто. Организација о одржавање тренинга, укључујући и долазак и одлазак деце са тренинга у искључивој је надлежности спортских клубова. Тренери клизачких клубова узимају на портирници кључеве од свлачионица пред почетак тренинга или школе клизања, те дочекују/обучавају/испраћају децу и њихове родитеље, воде евиденцију;
 • да СЦ „Т.“ додатно даје клизачким клубовима, без новчане накнаде и током целе клизачке сезоне још две просторије, које се налазе уз 2 свлачионице и то: просторију величине 3,60m x 3,10m (укупно 11,16m2), која им служи за остављање спортских реквизита и опреме, у којој је, такође, могуће пресвлачење и просторију величине 3,60m x 2,90m (укупно 10,44m2), која служи за пресвлачење/гардеробу тренера клизачких клубова;
 • да је за остале спортске клубове у Леденој дворани „Пионир“ обезбеђен довољан број свлачионица током целе сезоне. Хокеј клбуови „Партизан“ и „Црвена звезда“, као корисници највећег броја термина и већег броја чланова и много више спортске опреме, имају током целе године у закупу који плаћају три (ХК „Партизан“), односно две (ХК „Црвена звезда“) свлачионице, док једну свлачионицу закупљује и плаћа и ХК „Дрвене ногице“. Наравно, не долазе сви чланови клуба у исто време;
 • да ХК “Марбо“ као и брзоклизачки клуб „Интро лајн“ репрезентација Србије у xокеју, који имају мањи број термина/сати, када користе Ледену дворану „Пионир“ имају обезбеђене, једнако као и клизачки клубови, исте две свлачионице, без накнаде;
 • да једини истинит навод из притужбе јесте да су старе „свлачионице“ уклоњене. У питању су објекти, који су својевремено изграђени без било чије сагласности, пројекта и дозволе у Леденој дворани „Пионир“. Реч је о импровизованом објекту од дасака, за који није утврђено ко их је и када направио, и да такви објекти, осим што су небезбедни, налазили су се на евакуационом путу Ледене дворане „Пионир“, а такође, димензија свлачионица је била мања од 12m2, и као таква, неусловна и испод прописаног стандарда;
 • да је нетачан навод из притужбе да се „наведени догађаји“ дешавају већ 3 месеца, с обзиром да је Ледена дворана „Пионир“ у сезони 2019/2020 отпочела са радом 16.9.2019. године, а притужба је поднета 17.10.2019. године. Ледена дворана „Пионир“ је објекат сезонског типа и ради, већ деценијама уназад, у периоду од средине септембра до 30. априла наредне године;
 • да је нетачан навод из притужбе у вези са кавезом, а нарочито је малициозан закључак подносиоца притужбе „да директор децу поистовећује са животињама“, јер су клизачки клубови упознати са чињеницом да су им, додатно, понуђени „кавези“ за одлагање спортске опреме. У „кавез“ се оставља опрема након тренинга, клубови имају кључ од „кавеза“, а користе их и остали клубови у објектима којим управља СЦ „Ташмајдан“.
 • да када четири клизачка клуба користе термине за тренинге апсолутно има довољно простора у свлачионицама за пресвлачење такмичара/такмичарки, као и за спортску опрему. Тако је нпр. у тренингу клизачких клубова 13.11.2019. године, утврђено да на тренингу има 12 такмичарки;
 • да четири клизачка клуба организују и школе клизања три пута недељно по један сат. Тако је 12.11.2019. године утврђено да у једном термину присуствује 55 деце, док је 13.11.2019. године утврђено да у једном термину присуствује 54 деце. Наиме, четири клизачка клуба школе клизања спроводе заједно и сви у једном термину од сат времена. Изузев четири клизачка клуба, ниједан други клуб који користи Ледену дворану „Пионир“ не користи заједничке термине са другим клубовима;
 • да СЦ „Т.“ нема никаквог утицаја на политику клизачких клубова, као ни на њихове одлуке о броју деце коју ће уписати у школе клизања.Четири клизачка клуба од СЦ „Т.“ закупљују термине за клизање, и добијају без новчане накнаде свлачионице које си физички одвојене и са посебним улазима и у складу са стандардима, али су искључиво они организатори својих тренинга и својих школа клизања, а не СЦ „Т.“;
 • да СЦ „Т.“ као и директор овог спортско центра, немају никакав утицај на организацију рада спортских организација и клубова, нити имају сазнања и утицаја како тренери клизачких клубова распоређују децу и њихове родитеље, а посебно немају утицај на број деце коју клубови уписују у своје школе клизања;
 • да СЦ „Т.“ клизачима и свим другим клубовима, без изузетка искључиво даје простор који испуњава прописане услове;
 • да комерцијални садржај, који четири клизачка клуба организују у једном заједничком термину под називом „школе клизања“ производе проблеме услед великог броја деце коју клизачки клубови уписују у школу клизања, а због чега је поднета притужба, без икаквог правног или фактичког основа;
 • да је подноситељка притужбе, осим што је законска заступница малолетног детета, истовремено и једна од тренера у једном од четири клизачка клуба;
 • да је подноситељка притужбе, подношењем притужбе која је неоснована, злоупотребила права прописана Законом о забрани дискриминације, како би дискредитовала како СЦ „Т.“ тако и директора овог спортског центра.
  • Уз изјашњење су достављени следећи докази: резервација термина клизачких клубова за октобар и новембар 2019. године, фотокопуја женске и мушке свлачионице, скица постојећег стања – основе приземља и архитектонско грађевински пројекат постојећег стања, фотографија просторија за одлагање опрема са ормарићима, фотографија „кавеза“ за одлагање спортске опреме.
 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у резервације за изнајмљивање термина у СЦ „Т. утврђено је да у овој дворани термине за тренинге и друге програме (школе клизања) резервишу четири клуба уметничког клизања и то клубови: „Хелена Пејовић“, „Олимпик“, „Батерфлај“ и „Младост“.

 

 • Увидом у доказе који су достављени уз изјашњење утврђено је да СЦ “Т.“ клизачким клубовима обезбеђује две свлачионице, које су физички одвојене, са посебним улазима за особе различитог пола (мушкарце и жене), а које су површине 19,4m2.

 

 • На основу навода из изјашњења и достављених фотографија утврђено је да се користе још две просторије, од којих је једна величине 11,16m2 и служи за одлагање спортске опреме, а у којој се налазе и ормарићи, и друга просторија величине 10,44m2, која служи за пресвлачење/гардеробу тренера клизачких клубова.

 

 • Утврђено је, такође, увидом у фотографије, као и навода из изјашњења да у СЦ „Т.“ постоје и „кавези“ за одлагање опреме, који служе за одлагање спортске опреме, које користе клубови који тренирају у СЦ“Т“.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

3.1. Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе и изјашњења, као и доказе који су достављени током поступка.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[3].

 

3.3. Устав Републике Србије[4] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

 

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[5], који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 20. став 1. овог закона прописано је да дискриминација на основу пола постоји ако се поступа противно начелу равноправности полова, односно начелу поштовања једнаких права и слобода жена и мушкараца у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота. Такође, чланом 14. Закона о забрани дискриминације прописано је да се не сматра дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

 

3.5. Закон о равноправности полова[6] прописује да су образовне установе дужне да обезбеде једнаке услове за активно бављење спортом, независно од пола и да предузимају мере подстицања физичког вежбања и спортских активности за девојчице и жене, као и да су спортске организације и удружења дужни да обезбеде равноправан третман полова у развијању и финансирању спортских активности (чл. 34).

 

 • Правилник о условима за обављање спортске делатности[7] у члану 4. прописује да организација може обављати спортску делатност ако има: 1) одговарајуће спортске објекте са: основним просторијама, односно површинама за извођење једне или више спортских активности, пратећим просторијама, инсталацијама и одговарајућом техничком опремом. Одредбом члана 5. овог Правилника прописано је да се сматра да простор, односно, објекат испуњава услове из члана 4. став 1. тачка 1. овог правилника ако има основне и пратеће просторије које испуњавају опште услове за коришћење, док је у тачки 7. овог члана наведено : најмање две свлачионице, величине најмање по 16м2, уколико се у објекету организују такмичења.

 Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је испитати да ли је Спортски центар „Т.“ дискриминисао децу која су чланови клизачких клубова, а у чије име и сагласност законских заступника је поднета притужба, на основу пола. С тим у вези, Повереник је анализирао наводе из притужбе и изјашњења, као и достављене доказе, са аспекта антидискриминационих прописа. Наиме, у конкретном случају Повереник је имао у виду примену правила о прерасподели и пребацивању терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације, према коме терет доказивања да није дошло до повреде начела једнаких права и обавеза, лежи на Спортском центру „Т“. У складу са тим, Повереник за заштиту равноправности ценио је да ли чињенице и докази које је СЦ „Т.“ понудио пружају довољно основа за закључак да овај спортски центар није дискриминаторно поступао према лицима у чије име је поднета притужба.

 

3.8.  У склопу спортског центра се налази: отворени стадион Т., хала Александар Николић, ледена дворана Пионир, рекреативни центар и комплекс отворених и затворених базена. Према наводима из изјашњења и приложене доказе уз изјашњење утврђено је да термине за тренинге, друге програме и одигравање утакмица у Леденој дворани „Пионир“ користе и ХК “Партизан, ХК “Црвена звезда“, ХК „Марбо“, ХК „Дрвене ногице“, брзоклизачки клуб „Интро лајн“, репрезентација Србије у хокеју као Клизачки савез Србије и Клизачки савез Београда. При том, ХК „Партизан“, током године има и три свлачионице, а ХК“ Црвана звезда“ две свлачионице, док једну свлачионицу закупљује и плаћа ХК“ Дрвене ногице“. Поред тога, ХК „Марбо“, брзоклизачки клуб „Интро лајн“, репрезентација Србије у хокеју, у резервисаним терминима у Леденој дворани „Пионир“ имају обезбеђене две свлачионице исто као и клизачки клубови, без накнаде.

 

3.9. На основу утврђеног чињеничног стања у овом предмету, неспорно је да у Леденој дворани „Пионир“ термине за тренинге и друге програме (школе клизања) резервишу четири клуба уметничког клизања. Наведене чињенице су утврђене на основу увида у резервације за изнајмљивање термина у СЦ „Т“. Такође је увидом у грађевински пројекат постојећег стања, као и у достављене фотографије утврђено да СЦ “Т.“ обезбеђује две свлачионице, које су физички одвојене, са посебним улазима за особе различитог пола (мушкарце и жене). Наведене свлачионице су укупне површине око 19,4m2, што просторно одговара захтевима из Правилника о условима за обављање спортске опреме. Имајући у виду ове наводе, може се закључити да клизачки клубови који тренирају у Леденој дворани се не налазе у неповољнијем положају у погледу обезбеђивања просторија  (свлачионица) за пресвлачење и одлагање опреме, у односу на остале клубове који тренирају у овој дворани. Поводом навода из притужбе који се односе на присуство родитеља у свлачионицама, Повереник је извршио увид у оснивачке акте клизачких клубова који су доступни на сајту Агенције за привредне регистре у оквиру Регистра привредних друштава[8], као и Правилник понашања за родитеље, Одлуку о забрани присуства чланова породица на тренинзима[9]. Имајући у виду наведено Повереник констатује да је организација тренинга, одлазак и долазак деце са тренинга у надлежности клизачких клубова.

 

3.10. Имајући у виду све наведено, Повереник за заштиту равноправности констатује да у овој правној ствари нема повреде права из Закона о забрани дискриминације, јер нема неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања СЦ „Т.“ према лицима у чије има је поднета притужба (деце/чланова клизачких клубова) на основу било ког њиховог личног својства, укључујући и лична својства наведена у притужби.

3.11. Повереник такође констатује да је у Стратегији развоја спорта у Републици Србији[10] наведено да је потребно радити на повећању броја жена које се баве спортским активностима, док је као општи циљ под 7.2.  препозната потреба за повећањем обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно жена, особа са инвалидитетом и старих. Законом о спорту[11] прописано је да ће Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и организације у области спорта нарочито предузимати активности на повећању учешћа деце, младих, жена и особа са инвалидитетом у спортским активностима, омасовљавању женских спортских организација и давању равноправног значаја женама и особама са инвалидитетом у спорту. Чланом 112. овог закона прописани су општи интереси које је потребно остварити у области спорта, међу којима је наведено и унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом. Повереник користи прилику да укаже да се према доступним истраживањима девојчице мање баве спортом, што се одражава и на мањи број регистрованих спортискиња и женских клубова. Тако је у истраживању „Положај жена у спорту у Војводини“[12] наведено да је проценат женских клубова унутар укупног броја спортских клубова између 3 и 17%. На крају се констатује да је мали број жена у спорту и да је потребно радити на подстицању већег учешћа жена.

3.12. Повереник констатује  да  је неспорно, како из саме притужбе тако и из изјашњења, да у одређеним периодима године и у одређеним терминима велики број девојчица истовремено присуствује школи уметничког клизања. Поред тога, такође је неспорно да је СЦ „Т.“ организован као друштво са ограниченом одговорношћу чији је оснивач локална самоуправа, те да ово друштво послује на основу привредних принципа. Међутим сагледавајући проблем са којим се сусрећу клизачки клубови у којима су претежно девојчице чланице, а имајући у виду важност развоја и одржања овог Олимпијског спорта, уз пуно уважавање економских принципа, Повереник, користећи овлашћење из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације препоручује СЦ „Т.“ да сагледа расположиве могућности у циљу обезбеђивања повољнијих услова за пресвлачење и одлагање опреме клизачким клубовима који се баве уметничким клизањем.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби АА, утврђено је да Спортски центра „Т.“ и директор ББ, нису повредили одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује СЦ „Т.“ да сагледа расположиве могућности у циљу обезбеђивања повољнијих услова за пресвлачење и одлагање опреме клизачким клубовима који се баве уметничким клизањем.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 1. став 2.

[3] Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 33.

[4] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06)

[5] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09)

[6] „Службени гласник РС“, бр. 104/09

[7] „Службени гласник РС“ , бр. 63/13

[8]http://pretraga2.apr.gov.rs/SportAssociationWebSearch/Details/Details?beid=5990782&rnd=A21EF6064E1DCA3C0F4761F29AF4BE8E1B373F59

[9] http://olimpik.org.rs/

[10] Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2014.-2018., („Службени гласник РС“, број 1/2015)

[11] „Службени гласник РС“, број 10/16

[12] https://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/sport/vrhunski-i-kvalitetni-sport/afirmacija-zenskog-sporta

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1131-19 Притужба због дискриминације на основу пола Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top