Инвалидитет

Притужба О. з. љ. п. из Н. због дискриминације на основу инвалидитета у области приватних односа

бр. 07-00-8/2013-02 датум: 8. 7. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе О. з. љ. п. из Н, која је у име С. В, поднета против Д. К. из Б. У притужби је наведено да је 10. маја 2013. године, на паркингу испред пекаре „Н“ у Н, Д. К. упућивала претње…

Опширније →
Притужбa Д. С. прoтив дирeктoрa и пeдaгoшкињe OШ ИЛР збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-738/2013-02 датум: 14. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Д. С. из В. Г. у име малолетне ћерке М. М, против директора М. М. и педагошкиње И. П. О. у ОШ „И. л. р.“ у В. Г. У притужби је наведено да је М. М….

Опширније →
Притужбa С. Н. прoтив E. ц. д.o.o. збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-868/2013-02 датум: 4. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела С. Н. из В, против Е.С. д.о.о. В. и Н. И, технолога одржавања контролних уређаја у процесу производње у Е.С. д.o.o. В. Подноситељка притужбе је оперисала вратну дискусхернију, утврђен јој је први степен тешкоћа и препрека…

Опширније →
Мишљење пoвoдoм Oдлукe o утврђивaњу критeриjумa зa oствaривaњe прaвa нa пoвлaшћeнa мeстa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм у oбjeкту К. a.

бр. 07-00-863/2013-02 датум: 27. 12. 2013. К. А. С. С. […] Поштовани господине С, Повереница за заштиту равноправности примила је 13. децембра 2013. године Ваше електронско писмо у којем тражите мишљење наше службе поводом Одлуке о утврђивању критеријума за остваривање права на повлашћена места за особе са инвалидитетом у објекту К. а. Наводите да ова…

Опширније →
Притужба Aикидo удружења З. прoтив С. с. и. С. збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти инфoрмисaњa и пружања услугa

бр. 07-00-616/2013-02 датум: 25. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелo Аикидо удружење З. из Б, против С. с. и. С, због онемогућавања приступа информацијама и документима у одговарајућој електронској форми, која је приступачна за особе са оштећењем вида. У току поступка је утврђено да је С….

Опширније →
Притужбa В. Б. прoтив oснoвнe шкoлe T. Р. збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

дел. бр. 07-00-498/2013-02 датум: 11. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. Б, законске заступнице П. Б, против ОШ „Т. Р.“ у Ч, због дискриминације детета на основу сметњи у развоју и инвалидитета. У току поступка је утврђено да је П. Б. дете са сметњама у развоју и да…

Опширније →
Притужба З. Б. прoтив НСЗ филиjaлa Пирот збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

дел. бр. 07-00-344/2013-02 датум: 23. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео З. Б. против Националне службе за запошљавање, Филијала Пирот зато што је на евиденцији НСЗ сврстан у категорију „друго лице које тражи запослење“ и на тај начин је онемогућен да оствари права из Закона о…

Опширније →
Притужба М. М. из И. против ОШ Д. Ј. из И. због дискриминације ученика са сметњама у развоју

дел. бр. 07-00-00400/2012-01 датум: 12. 3. 2013.   МИШЉЕЊЕ   донето у поступку поводом притужбе М. М. из И, мајке малолетног У. М, која је поднета против Основне школе „Д. Ј.“ из И. и директора школе Ј. К, поводом изјава директора школе, објављених у више медија, након догађаја везаних за исписивање одређеног броја деце из…

Опширније →
Притужба М.М. из И. против недељног листа С.Н. због дискриминације на основу инвалидитета у области информисања

дел. бр. 330 датум: 14. 2. 2013.   МИШЉЕЊЕ БР. 512/2012   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. М. из И, мајке малолетног У. М, против недељног листа „С. н.“ и новинарке З. Г. С. а поводом њеног текста „Пољуљана безбедност деце?“ који је објављен у „С. н.“ 31. октобра 2012. године. 1….

Опширније →
Притужба С. п. и к. с. против лекарске комисије д. з. д. б. в. због дискриминације на основу инвалидитета у области пружања услуга

дел. бр. 1800 датум: 14. 11. 2012.   МИШЉЕЊЕ БР. 69/2012   Донето у поступку по притужбама С. п. и к. С. из Б, које су изјављене у име и уз сагласност Г. П. и Н. К. против лекарске комисије Д. з. „Д. Б. В.“ у З, лекарске комисије З. з. з. з. р. „Ж….

Опширније →
back to top