Инвалидитет

Притужба Д. Г. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-369/2014-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Д. Г. из П, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
Притужба Ч. Ј. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-361/2014-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Ч. Ј. из П, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
Притужба М. С. против хотела В. у М. због дискриминације по основу инвалидитета у области пружања услуга

бр. 07-00-351/14-02 датум: 1. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби М. С. против Привредног друштва „В.“ д.о.о. из М, због дискриминације особа са инвалидитетом. У притужби је наведено да особама са инвалидитетом није омогућен приступ појединим просторијама хотела. У изјашњењу је наведено да Хотел „В.“ није унапред обавештен да…

Опширније →
Притужба Скупштине станара против Грађевинске дирекције Србије због дискриминације по основу инвалидитета у области коришћења јавних објеката и површина

бр. 07-00-244/2014-02 датум: 19. 11. 2014   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Скупштине станара зграде 3В у насељу Степа Степановић, против Грађевинске дирекције Србије. У притужби је наведено да у објекту 3В, у улазима 413 ј, 413 к, 413 л и 413 м, није омогућен приступачан улаз особама са инвалидитетом, док…

Опширније →
Притужба Т. М. Н. против Министарства просвете због притужбе по основу инвалидитета у области образовања и васпитања

бр. 07-00-138/2014-02 датум: 6. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Т. М. Н. из Б, мајке В. Н, коју је поднела против Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У притужби је наведено да је В. Н. ученик Основне школе „С. Г.“ у Б, да има сметње у развоју, као…

Опширније →
Притужба О. з. љ. п. из Н. због дискриминације на основу инвалидитета у области приватних односа

бр. 07-00-8/2013-02 датум: 8. 7. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе О. з. љ. п. из Н, која је у име С. В, поднета против Д. К. из Б. У притужби је наведено да је 10. маја 2013. године, на паркингу испред пекаре „Н“ у Н, Д. К. упућивала претње…

Опширније →
Притужбa Д. С. прoтив дирeктoрa и пeдaгoшкињe OШ ИЛР збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-738/2013-02 датум: 14. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Д. С. из В. Г. у име малолетне ћерке М. М, против директора М. М. и педагошкиње И. П. О. у ОШ „И. л. р.“ у В. Г. У притужби је наведено да је М. М….

Опширније →
Притужбa С. Н. прoтив E. ц. д.o.o. збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-868/2013-02 датум: 4. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела С. Н. из В, против Е.С. д.о.о. В. и Н. И, технолога одржавања контролних уређаја у процесу производње у Е.С. д.o.o. В. Подноситељка притужбе је оперисала вратну дискусхернију, утврђен јој је први степен тешкоћа и препрека…

Опширније →
Мишљење пoвoдoм Oдлукe o утврђивaњу критeриjумa зa oствaривaњe прaвa нa пoвлaшћeнa мeстa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм у oбjeкту К. a.

бр. 07-00-863/2013-02 датум: 27. 12. 2013. К. А. С. С. […] Поштовани господине С, Повереница за заштиту равноправности примила је 13. децембра 2013. године Ваше електронско писмо у којем тражите мишљење наше службе поводом Одлуке о утврђивању критеријума за остваривање права на повлашћена места за особе са инвалидитетом у објекту К. а. Наводите да ова…

Опширније →
Притужба Aикидo удружења З. прoтив С. с. и. С. збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти инфoрмисaњa и пружања услугa

бр. 07-00-616/2013-02 датум: 25. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелo Аикидо удружење З. из Б, против С. с. и. С, због онемогућавања приступа информацијама и документима у одговарајућој електронској форми, која је приступачна за особе са оштећењем вида. У току поступка је утврђено да је С….

Опширније →
back to top