Вести

Међународни дан људских права

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић, свим грађанима и грађанкама честита међународни дан људских права. Овај дан је прилика да се поново подсетимо да људска права постоје управо да би штитила људско достојанство и обезбедила елементарне људске потребе. Србија је последњих година забележила видан напредак, али се мора учинити још много тога, ако желимо друштво…

Опширније →
Основна обука за медијаторе/ке

Повереник за заштиту равноправности организовао је основну обуку за медијаторе/ке. У периоду од 26. до 30. новембра, полазници/це су имали прилику да стекну додатна знања о вештинама комуникације, разумевању конфликата, техникама алтернативног решавања сукоба и медијацији, фазама медијације, као и о вођењу медијације и етичким питањима. Радне сесије држале су предавачице Драгана Ћук Миланков, Тамара…

Опширније →
Међународни дан борбе против насиља над женама

Поводом Међународног дана борбе против насиља над женама, повереница за заштиту равноправност Невена Петрушић говорила је на првом јавном слушању Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова организованом поводом обележавања овог дана. Тема је била Борба против насиља у породици“. Том приликом, повереница је истакла да се ове године навршава пуна деценија од…

Опширније →
Међународни дан толеранције

Поводом 16. новембра, Међународног дана толеранције, Повереник за заштиту равноправности и дневни лист Блиц, објавили су стрип Марка Сомборца, који на свој препознатљив начин говори о дискриминацији и толеранцији у Србији. Заједнички циљ ове акције јесте изградња толерантног друштва које поштује и уважава различитости, и у коме влада принцип нулте толеранције на дискриминацију.

Опширније →
Јавни позив за обуку за медијаторке/ре

Повереник за заштиту равноправности је 26. октобра 2012. објавио Јавни позив за пријављивање кандидата и кандидаткиња за основну обуку за медијаторе/ке.  Одлука о спровођењу основне обуке  Целокупан текст Јавног позива

Опширније →
Резултати Конкурса за доделу финансијских средстава ОЦД

Канцеларија Поверенице за заштиту равноправности објављује коначне резултате (Листа одабраних и неодабраних ОЦД за доделу финансијских средстава) Конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва, у циљу успостављања почетних механизама ситуационог тестирања дискриминације на територији Србије, на основу Одлуке о спровођењу конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва, а након одржаног састанка Конкурсне комисије…

Опширније →
Резултати Конкурса за доделу финансијских средстава ОЦД

Канцеларија Поверенице за заштиту равноправности објављује прелиминарне резултате (Листа одабраних и неодабраних ОЦД за доделу финансијских средстава) Конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва, у циљу успостављања почетних механизама ситуационог тестирања дискриминације на територији Србије, на основу Одлуке о спровођењу конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва. Коначни резултати Конкурса биће објављени на…

Опширније →
Годишња конференција о људским правима и демократији

У организацији OEBS – ODIHR, од 24. септембра до 5. октобра у Варшави је одржана годишња конференција о људским правима и демократији – The Human Dimension Implementation Meeting (HDIM), највећа европска годишња конференција о овим темама. 3. октобра одржана је презентација (Side event) „Заштита од дискриминације у Србији – ефикасни одговори“ током које су помоћници…

Опширније →
Прoф. др Вojин Димитриjeвић

  Прoф. др Вojин Димитриjeвић биo je врхунски стручњaк и нeумoрни бoрaц зa људскa прaвa. Њeгoву личнoст oбeлeжилa je вeликa хрaбрoст дa у свaкoм трeнутку, нe питajући зa цeну, брaни прaвду и дeмoкрaтиjу. Вojин Димитриjeвић пoстaвиo je тeмeљe српскoj дeмoкрaтиjи и друштву кojeм тeжимo. др Нeвeнa Пeтрушић

Опширније →
Забрана Параде поноса

  Зaбрaнa oдржaвaњa oвoгoдишњe Пaрaдe пoнoсa прeдстaвљa изрaз нeспрeмнoсти држaвe дa зaштити устaвнo прaвo нa мирнo oкупљaњe и слoбoду гoвoрa. Зaбрaнa истoврeмeнo пoкaзуjе кoликo je висoк стeпeн хoмoфoбиje у Србиjи и кoликo сe мaлo учинилo свих oвих гoдинa нa прoмoвисaњу влaдaвинe прaвa и културe мирa и тoлeрaнциje. Oвaквoм oдлукoм, вишeгoдишњe рaспиривaњe мржњe и нeтрпeљивoсти прeмa…

Опширније →
back to top