Вести

Foto: ilga-europe.org
Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив хoмoфoбиje и трaнсфoбиje

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић сaoпштaвa дa сe Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив хoмoфoбиje и трaнсфoбиje oвe гoдинe oбeлeжaвa у нeштo бoљoj aтмoсфeри нeгo прeтхoдних гoдинa, чeму дoпринoсe рaзнoврснe aктивнoсти кoje сe прeдузимajу сa циљeм прoмoвисaњa тoлeрaнциje и пoштoвaњa људских прaвa. Oд изузeтнe вaжнoсти су пoслeдњe измeнe Кривичнoг зaкoникa кojим је увeдeнo кривичнo дeлo злoчинa…

Опширније →
Представљен први Посебан извештај Повереника посвећен положају особа са инвалидитетом

Повереник за заштиту равноправности представио је данас у Народној скупштини први Посебни извештај посвећен пoлoжajу oсoбa сa инвaлидитeтoм. Извештај пружа увид у распрострањеност дискриминације особа са инвалидитетом, указује на најучесталије и најтеже облике дискриминације којима је ова маргинализована и осетљива друштвена група изложена и садржи препоруке за унапређивање стања у овој области. Повереница Невена Петрушић…

Опширније →
Mеђународнa конференцијa „Пословна способност и живот у заједници: заштита права особа са инвалидитетом“

Повереница Невена Петрушић говориће на отварању међународне конференције „Пословна способност и живот у заједници: заштита права особа са инвалидитетом“, која ће бити одржана 21 – 22. mаја у Београду. У оквиру пројекта PERSON, конференцију организују Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S у партнерству са Повереником за заштиту равноправности, Disability Rights International и Канцеларијом…

Опширније →
Конференција о унапређењу и заштити права националних мањина у Србији

Повереница Невена Петрушић учестваовала је на конференцији „Јачање сарадње институција и тела која се баве унапређењем и заштитом права националних мањина у Републици Србији“, коју је организовала Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи са Саветом Европе и Делегацијом ЕУ у Србији. Шеф политичке секције Делегације ЕУ у Србији Лука Бјанкони оценио је да…

Опширније →
Равноправно до циља на 26. Београдском маратону

„Равноправно до циља“ – то је мото под којим је и ове године на Београдском маратону канцеларија Повереника за заштиту равноправности дала подршку дискриминисаним особома и друштвеним групама у области спорта. Посетиоци и посетитељке 26. Београдског маратона имали су прилику да се друже и разговарају са Драженком Митровићем, актуелним светским рекордером у бацању диска у категорији…

Опширније →
Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова размотрио Годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова разматрао је Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2012. годину. Представљајући члановима Одбора Извештај, повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић рекла је да Извештај садржи опис стања у области заштите равноправности, преглед једногодишњег рада Повереника и препоруке за унапређење стања и предузимање мера за…

Опширније →
Предавање поверенице међународним студентима и студенткињама

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић учествовала је на конференцији „Балканске земље и ЕУ: на путу за чланство у Европској унији“ (The Balkan Countries and the EU: On the path to becoming EU Members), у организацији Cultural Diplomacy in Europe. Повереница је међународним студентима, учесницима форума, одржала предавање о улози и надлежностима Повереника за заштиту…

Опширније →
Повереник за заштиту равноправности оглашава јавни конкурс за попуну извршилачких радних места

Повереник за заштиту равноправности оглашава јавни конкурс за попуну извршилачких радних места. У прилогу су детаљне информације о оглашеним местима, условима и роковима.   Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места

Опширније →
Ефикасна сарадња са Скупштином

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић учествовала је са председницима и члановима Одбора скупштине Србије на округлом столу „Ефикасна сарадња Народне скупштине и Повереника за заштиту равноправности“. Циљ скупа који је организовао УСАИД у оквиру Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт, био је да се кроз размену информација продуби сарадња Скупштине и Повереника, али…

Опширније →
Састанак са делегацијом ОЕБС-а

Повереница Невена Петрушић разговарала је са члановима делегације Високог комесара Организације за европску безбедност и сарадњу за националне мањине, коју је предводио виши саветник Александар Хаг. Повереница је представнике ОЕБС-а упознала са активностима институције. Чланови делегације су посебно били заинтересовани за рад Повереника за заштиту равноправности у сфери сузбијања дискриминације по основу националне припадности и…

Опширније →
back to top