Јавна дебата – квалитет уџбеника у образовању

У Крагујевцу је одржана дебата на тему „Квалитет уџбеника у образовању“, коју су организoвале Грађанске иницијативе и Фондација за отворено друштво. Према оцени учесника, уџбеници обилују стереотипним приказима родних улога/професија, уочљив је родно неосетљив језик, а уџбеници нису прилагођени ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. На тему квалитета уџбеника у образовању говориле су помоћница Поверенице Косана Бекер, представница Педагошког друштва Србије Наташа Бузаџић и Александра Беговић из Завода за унапређење образовања и васпитања. Колико је значајна област образовања у спровођењу антидискриминационе политике, говори и чињеница да је Повереница за заштиту равноправности, убрзо након конституисања овог независног државног органа, дала препоруку за уклањање дискриминаторних садржаја из наставних материјала и за промовисање толеранције и поштовања људских права. Препорука је дата Министарству просвете и науке, Националном просветном савету и Заводу за унапређење квалитета васпитања и образовања. Међутим, ни након три године, по тој препоруци још увек није поступљено, истакла је Косана Бекер, помоћница Поверенице. У дебати је оцењено и да су у нашим уџбеницима одређене групе деце потпуно невидљиве, као што су ромска или деца са инвалидитетом, па самим тим не одражавају стварност у којој живимо, док припадници мањинске популације немају начина да се идентификују са наставним садржајима. Настава грађанског васпитања је оцењена као недовољно ефикасна, а наглашено је и да су у уџбеницима потпуности изостављени примери алтернативних модела породица (породице без деце, старатељске породице, самохрани родитељи). Током дебате је истакнуто и да је нарочито важна улога наставног кадра у промовисању ненасилне културе и неговању свести о различитостима.

Print Friendly, PDF & Email
back to top