САОПШТЕЊЕ

Након  обраћања родитеља и поводом  навода у медијима да је Предшколска установа „Дечји дани“ у чијем саставу је 11 вртића,  одлучила да од 08. маја деца са алергијама и другим здравственим проблемима не добијају адекватне оброке и да те оброке треба да обезбеде родитељи,  повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић каже да би таква одлука  била дискриминаторна.

Обезбеђивање исхране, је законска обавеза предшколске установе, а преваљивање ове обавезе на терет родитеља може бити оправдан само у изузетним случајевима. Рад предшколских установа треба да буде организован тако да уважава индивидуалне потребе детета, укључујући специфичности и у вези са исхраном. Са аспекта антидискриминационих прописа неприхватљиво је да се деци која су под посебним режимом исхране из било ког разлога не обезбеђује храна која је у складу са специфичним захтевима јер може доћи до дискриминације по основу здравственог стања. Према наводима родитеља, таква одлука донета је због недостатка финансијских средстава и кадрова за припрему и дистрибуцију хране, што не може бити оправдање, наводи Јанковић и указује да су финансијска средсва увек мање или више лимитирана али се могу надоместити њиховом  прерасподелом   или применом принципа солидарности.

Повереница истиче да су у пракси институције постојали слични случајеви који су након донетих мишљења и препорука успешно решени због чега је важно да се постигнути стандарди и ниово остварених права не умањују. Најбољи интерес детета важан је принцип прокламован Конвенцијом о правима детета, који треба да буде примењен у свим активностима које се тичу деце.  Због свега неаведеног неопходан је велики опрез приликом доношења свих одлука у вези са правима деце, због чега повереница Јанковић очекује да се ова одлука преиспита и усклади са антидискриминационим прописима.

Print Friendly, PDF & Email
back to top