Završna konferencija projekta – Podrška unapređenju lјudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju

Na završnoj konferenciji tvining projekta „Podrška unapređenju lјudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ koji je finansirala Evropska unija, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković naglasila je da je projekat doprineo jačanju kapaciteta zaposlenih kroz intenzivne treninge za zaštitu lјudskih prava, unapređena je baza podataka, ali su i izrađeni važni dokumenti kao što je Kodeks ravnopravnosti namenjen poslodavcima.

Izuzetno je značajno istraživanje „Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji“ jer na osnovu tih rezultata pratimo stavove o diskriminaciji ali i poverenje u institucije koje se bave zaštitom lјudskih prava. Istraživanje je ukazalo na pozitivne pomake, sve veći broj građana bi se obratilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti za pomoć, a samim tim je povećano i poverenje u instituciju, rekla je poverenica.

Direktorka Kancelarije za lјudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je cilјeve projekta i izdvojila osnaživanje kapaciteta institucija, unapređenje antidiskriminatornih politika ali i važnost obuka u kojima je učestvovalo oko 250 lјudi.

Šef Prvog sektora operacija Delegacije EU Nikolas Bizel naglasio je da su zaštita lјudskih prava i borba protiv diskriminacije u vrhu prioriteta EU i rekao da posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu marginalizovanih grupa, kao što su stariji, LGBT populacija,  osobe sa invaliditetom i romska nacionalna manjina.

O važnosti projekta i unapređenju antidiskriminatornih politika govorili su i ambasador Republike Austrije u Srbiji Johanes Ajgner, ekonomski savetnik u Ambasadi Republike Slovenije u Srbiji Goran Križ, naučni direktor Instituta za lјudska prava „Ludvig Bolcman“ Hanes Treter i direktor Kancelarije za nacionalne manjine Republike Slovenije Stane Baluh.

Ovaj projekat doprineo je unapređenju i promociji primene relevantnih zakonskih i strateških okvira za zaštitu od diskriminacije, zaštitu prava nacionalnih manjina i branilaca lјudskih prava kroz dodatno usaglašavanje sa evropskim standardima.

tvining
Print Friendly, PDF & Email
back to top