Uticaj kompanija u javnom i privatnom sektoru na ranjive grupe

O uticaju kompanija u javnom i privatnom sektoru na ranjive grupe u Srbiji govorila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, u okviru prve panel diskusije na skupu “Biznis i ljudska prava u Srbiji” koji je organizovao Beogradski centar za ljudska prava u hotelu Zira.

Poverenica je istakla da prema, Godišnjem izveštaju Poverenika, diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja zauzima prvo mesto i da se više od trećine pristiglih pritužbi prošle godine odnosila na ovu oblast. Ona je rekla da negativne posledice zbog diskriminacije nemaju samo pojedinci i grupe koje su diskriminisane, nego i same kompanije: podrivaju se međuljudski odnosi, ruši korporativni ugled, a sudski troškovi su često veoma visoki. Takvi odnosi podrivaju ekonomiju, a samim tim celo demokratsko društvo.

Kao najčešće grupe izložene diskriminaciji na tržištu rada, poverenica Janković izdvojila je žene, osobe sa invaliditetom, Rome i Romkinje i starije osobe i ukazala na važnost afirmativnih mera koje bi uticale na stvaranje ravnopravnog položaja u oblasti rada i zapošljavanja.

Ona je najavila izradu posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji na tržištu rada, koji će biti podnesen Narodnoj skupštini na razmatranje.

Direktorka Kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević istakla je da ljudska prava u zemljama EU nisu uslov za bilo šta, nego vrednost, te da u Srbiji još uvek ne postoji puna svest o važnosti ove kategorije.

Poštovanje ljudskih prava od velikog je značaja za otvaranje poglavlja, rekla je Miščević i naglasila važnost zaštite na radu, zaštite zdravlja ljudi i zaštitu potrošača u procesu evrointegracija.

Jelena Stopić iz Beogradskog centra za ljudska prava upoznala je prisutne o rukovodećim načelima UN, kao i o projektnim aktivnostima Centra.

Print Friendly, PDF & Email
back to top