Seminar za policijske službenike i službenice u Subotici

U Policijskoj upravi u Subotici održan je četvrti u nizu seminar „Mehanizmi prepoznavanja i reagovanja na diskriminaciju”, na kome je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković polaznicima i polaznicama predstavila rad institucije Poverenika. Ispred Misije OEBS u Republici Srbiji policijske službenike i službenice pozdravio je Stefan Vredenmark, viši savetnik za rad policije u zajednici.

Na seminaru je obrađeno nekoliko značajnih tema sa aspekta rada i postupanja policije u zajednici. Martin Matijašević sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, ukazao je na značaj komunikacije u primeni policijskih ovlašćenja i prevenciji diskriminacije u postupanju sa građanima i građankama. Prof. dr Radomir Zekavica sa Kriminalističko-policijske akademije prezentovao je rezultate istraživanja „Odnos policije prema diskriminaciji”, a pomoćnica poverenice Kosana Beker održala je radionicu „Pojam i oblici diskriminacije”.

Prof. dr Ivana Krstić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavila je međunarodne standarde u oblasti zaštite od diskriminacije i praksu Evropskog suda za ljudska prava, nakon čega je u Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ukazala na rodnu ravnopravnost u sektoru bezbednosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top