Утицај компанија у јавном и приватном сектору на рањиве групе

О утицају компанија у јавном и приватном сектору на рањиве групе у Србији говорила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, у оквиру прве панел дискусије на скупу „Бизнис и људска права у Србији“ који је организовао Београдски центар за људска права у хотелу Зира.

Повереница је истакла да према, Годишњем извештају Повереника, дискриминација у области рада и запошљавања заузима прво место и да се више од трећине пристиглих притужби прошле године односила на ову област. Она је рекла да негативне последице због дискриминације немају само појединци и групе које су дискриминисане, него и саме компаније: подривају се међуљудски односи, руши корпоративни углед, а судски трошкови су често веома високи. Такви односи подривају економију, а самим тим цело демократско друштво.

Као најчешће групе изложене дискриминацији на тржишту рада, повереница Јанковић издвојила је жене, особе са инвалидитетом, Роме и Ромкиње и старије особе и указала на важност афирмативних мера које би утицале на стварање равноправног положаја у области рада и запошљавања.

Она је најавила израду посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији на тржишту рада, који ће бити поднесен Народној скупштини на разматрање.

Директорка Канцеларије за европске интеграције Тања Мишчевић истакла је да људска права у земљама ЕУ нису услов за било шта, него вредност, те да у Србији још увек не постоји пуна свест о важности ове категорије.

Поштовање људских права од великог је значаја за отварање поглавља, рекла је Мишчевић и нагласила важност заштите на раду, заштите здравља људи и заштиту потрошача у процесу евроинтеграција.

Јелена Стопић из Београдског центра за људска права упознала је присутне о руководећим начелима УН, као и о пројектним активностима Центра.

Print Friendly, PDF & Email
back to top