Upućena inicijativa za izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa i Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je inicijativu ministarki zdravlja Danici Grujičić da se što hitnije stave u proceduru izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa i Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima kako bi se ponovo uspostavio potpuni pravni okvir i omogućila transplantacija organa i tkiva sa umrlih osoba čime bi se spasili životi pacijenata kojima od vremena čekanja na transplataciju zavisi ne samo kvalitet, već i sama dužina života.

Povereniku se obratilo više građana koji su ukazali na problem u vezi sa transplantacijom organa i velikom listom čekanja, kao i činjenicu da su 2021. transplantacije praktično stale, odnosno da je urađeno samo pet transplatacija zbog čega se osećaju odbačeno i diskriminisano. Za mnoge od njih transplatacija je ujedno i poslednja nada za preživljvanje ili kvalitetniji život. Polazeći od svojih nadležnosti, ali i Ustava i Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, uputili smo inicijativu kako bi se što hitnije nastavile sve započete aktivnosti za rešavanje ovog važnog pitanja, ističe Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Podsećamo da se Poverenik već obraćao nadležnom ministarstvu i da je, prema navodima tadašnjeg Ministarstva zdravlja – Uprave za biomedicinu, pripremljen nacrt sa izmenama pomenutih zakona. Inače, Ustavni sud je proglasio neustavnim odredbe koje su propisivale uslove za darivanje ljudskih organa i tkiva sa umrlih i predviđale pretpostavljenu i opozivu saglasnost umrlog za doniranje, tako da od novembra 2021. godine ne postoji pravni okvir koji uređuje uslove i postupak presađivanja ljudskih organa i tkiva sa umrlih osoba.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top