UPOZORENjE javnosti povodom izjava u vezi sa lečenjem dece u inostranstvu

del. br. 021-02-36/2013-01 datum: 15. 8. 2013. 

Povodom izjava koje su se juče čule na okruglom stolu posvećenom najavljenim izmenama Pravilnika o lečenju u inostranstvu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je potpuno netačno da propisi o zabrani diskriminacije po osnovu starosnog doba predstavljaju prepreku da se izmeni Pravilnik i omogući teško oboleloj deci lečenje u inostranstvu o trošku države. Takođe, potpuno je neprimereno pozivanje na odluku Ustavnog suda kojom je utvrđena neustavnost odredaba Pravilnika o Listi lekova jer se ova odluka odnosi na nedopuštena ograničavanja u pogledu dobijanja lekova o trošku zdravstvenog osiguranja, na osnovu godina života. Situacija u kojoj se nalaze teško obolela deca kojima je potrebno lečenje u inostranstvu uopšte nije uporediva sa situacijom u kojoj se nalaze osobe koje imaju potrebu za medikamentima.
Ovakvim netačnim izjavama, koje su očigledno rezultat pogrešnog tumačenja propisa o zabrani diskriminacije i nerazumevanja samog pojma diskriminacije, javnost je dovedena u zabludu. Poverenica ističe da propisi o zabrani diskriminacije na osnovu starosnog doba ne isključuju mogućnost da u pogledu lečenja u inostranstvu obolela deca budu privilegovana u odnosu na odrasla lica, posebno kada su u pitanju intervencije koje je potrebno blagovremeno obaviti. Iako je život svakog ljudskog bića podjednako vredan, u uslovima ograničenih finansijskih sredstava namenjenih lečenju građana u inostranstvu, deci se može i mora dati prednost, što proizlazi i iz Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da deca uživaju posebnu zaštitu.
Izražavajući žaljenje što prilikom tumačenja antidiskriminacionih propisa nadležni organi nisu konsultovali Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je specijalizovan za suzbijanje i zaštitu od diskriminacije, Poverenica očekuje da će problemi u vezi sa lečenjem teško obolele dece u inostranstvu biti urgentno i na adekvatan način rešeni.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon UPOZORENjE javnosti povodom izjava u vezi sa lečenjem dece u inostranstvu Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top