Trening za nevladine organizacije o diskriminaciji

U okviru projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji”, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je dvodnevnu obuku za trenere i trenerice “Diskriminacija i mehanizmi zaštite od diskriminacije”. Obuka je održana u dva bloka, 17 – 18. jula i 21 – 22. jula, a prisustvovalo je preko 30 predstavnika/ca nevladinih organizacija iz 11 lokalnih samouprava.

U uvodnom obraćanju, pomoćnica poverenice Ljiljana Lončar istakla je da je uloga nevladinih organizacija na lokalnom nivou od ključnog značaja u ostvarivanju našeg zajedničkog cilja, društva jednakih i ravnopravnih. Radne sesije o diskriminaciji kao društvenom fenomenu, uzrocima diskriminacije i prevazilaženju predrasuda, vodio je iskusan trenerski tim koji čine Vesna Petrović, Biljana Janjić i Biljana Maletin Uljarević. Savetnica u stručnoj službi Poverenika Danijela Stojimenov govorila je o konkretnim slučajevima diskriminacije i primerima iz prakse Poverenika koji se odnose na saradnju sa organizacijama civilnog društva.

Cilj obuke bio je da, primenom interaktivnih metoda, učesnici/e steknu relevantna znanja u oblasti pravne zaštite od diskriminacije i ulozi organizacija civilnog društva u unapređenju ravnopravnosti, ali i da razviju i unaprede svoje trenerske veštine. Kao rezultat ovih aktivnosti, biće uspostavljena mreža obučenih trenera i trenerica, a najuspešniji imaće priliku da, uz podršku trenerskog tima, realizuju dalje treninge u svojim lokalnim samoupravama.

Print Friendly, PDF & Email
back to top