Studijsko putovanje u Australiju

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i pomoćnici Milovan Batak i Kosana Beker bili su u studijskoj poseti u Australiji u periodu od 4-15. februara 2012. godine. Ovu studijsku posetu omogućila je Ambasada Australije u Srbiji i UNDP u Srbiji.

Učesnici studijske posete imali su prilike da posete Komisiju za ravnopravnost, Pravni fakultet u Sidneju, Građanski i administrativni tribunal u Sidneju, a takođe su održani i sastanci sa predstavnicima komisija koji se bave pravima starosedelaca Australije. Zahvaljujući organizaciji i zalaganju prof. Nataše Čiče, poverenica je sa pomoćnicom posetila i Komisiju za ravnopravnost Tasmanije, gde su razmenjena iskustva ova dva veoma slična nezavisna tela i dogovaralo se o mogućnostima dalje saradnje na polju ravnopravnosti i sprečavanja diskriminacije. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti je održala i predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta Tasmanije pod nazivom „Kako da ravnopravnost postane i realnost – na svim meridijanima”, a deo predavanja je bio posvećen i uspostavljanju institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije (http://www.events.utas.edu.au/2012/february/faculty-of-law-seminar-ms-nevena-petrui).

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top