Sastanak sa predstavnikom programa SIGME, zajedničke inicijative OEBS-a i EU za pružanje podrške za poboljšanje u upravljanju i rukovođenju

U cilju prikupljanja i analize podataka o administrativnim kapacitetima Srbije, koji će biti korišćeni u izradi Godišnjeg izvestaja o napretku za 2011. godinu, održan je sastanak predstavnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti sa predstavnikom programa SIGMA, Franciskom Kardonom. Tema sastanka je bio dosadašnji napredak u radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u 2011. godini, koji je ocenjen kao veoma pozitivan. U razgovoru su učestvovale pomoćnica poverenice Ljiljana Lončar i šefica Odseka za normativno-pravna pitanja Emila Spasojević. Sastanak je realizovan u organizaciji Kancelarije za evropske integracije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top