Skup u Vranju posvećen diskriminaciji Roma

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je 12. marta skup sa predstavnicima romske zajednice u Vranju, u okviru projekta koji finansira Kraljevina Holandija „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije” („Equal Chance for Better Prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination”). Osim predstavnica Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Danijele Stojimenov i Milice Pavićević, sa prisutnim građanima i građankama razgovarali su predstavnici nevladinih organizacija Regionalni centar za manjine i UG „Romani Asvi”.

U prvom delu prisutni su najpre bili upoznati sa ulogom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i mehanizmima zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji, kao i sa pristupom pravima pripadnika romske nacionalne zajednice. U drugom delu odgovarano je na brojna pitanja koja su se odnosila na konkretne slučajeve diskriminatornog ponašanja prema Romima, a ukazano je i na brojne praktične probleme sa kojima je romski narod svakodnevno suočen. Sama rasprava bila je interaktivna i prisutni su bili vrlo zainteresovani za aktivnosti koje u cilju sprečavanja diskriminacije sprovodi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Takođe, pripadnici romske manjine, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom njihovih prava, ohrabreni su da u slučajevima diskriminacije podnesu pritužbu Povereniku.

Print Friendly, PDF & Email
back to top