Скуп у Врању посвећен дискриминацији Рома

Повереник за заштиту равноправности организовао је 12. марта скуп са представницима ромске заједнице у Врању, у оквиру пројекта који финансира Крaљeвина Хoлaндиjа „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa у бoрби прoтив дискриминaциje“ („Equal Chance for Better Prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination“). Осим представница Стручне службе Повереника за заштиту равноправности Данијеле Стојименов и Милице Павићевић, са присутним грађанима и грађанкама разговарали су представници невладиних организација Регионални центар за мањине и УГ „Романи Асви“.

У првом делу присутни су најпре били упознати са улогом Повереника за заштиту равноправности и механизмима заштите од дискриминације у Републици Србији, као и са приступом правима припадника ромске националне заједнице. У другом делу одговарано је на бројна питања која су се односила на конкретне случајеве дискриминаторног понашања према Ромима, а указано је и на бројне практичне проблеме са којима је ромски народ свакодневно суочен. Сама расправа била је интерактивна и присутни су били врло заинтересовани за активности које у циљу спречавања дискриминације спроводи Повереник за заштиту равноправности. Такође, припадници ромске мањине, као и представници невладиних организација које се баве заштитом њихових права, охрабрени су да у случајевима дискриминације поднесу притужбу Поверенику.

Print Friendly, PDF & Email
back to top