Stažisti i stažistkinje manjina u poseti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti

U okviru projekta „Program stažiranja za mlade pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji”, koje Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije sprovodi zajedno sa ambasadama Velike Britanije i Holandije, 15-oro stažista pripadnika i pripadnica albanske, bošnjačke i romske manjine, sa mentorkom Natašom Bošković, posetilo je Kancelariju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Tokom šestomesečnog programa, organizovano je njihovo upoznavanje sa radom u državnoj upravi, kako bi stekli iskustvo i uključili se u javni život u Srbiji. Okupljenima se obratila poverenica Nevena Petrušić, a rad ove instihttps://ravnopravnost.gov.rs/wp-admin/edit.php?post_type=pagetucije predstavila je savetnica Tijana Milošević.

Print Friendly, PDF & Email
back to top