Osnovna obuka za medijatore/ke

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je osnovnu obuku za medijatore/ke. U periodu od 26. do 30. novembra, polaznici/ce su imali priliku da steknu dodatna znanja o veštinama komunikacije, razumevanju konflikata, tehnikama alternativnog rešavanja sukoba i medijaciji, fazama medijacije, kao i o vođenju medijacije i etičkim pitanjima. Radne sesije držale su predavačice Dragana Ćuk Milankov, Tamara Džamonja Ignjatović, Vera Despotović Stanarević, i predavač Vladan Jovanović. Obuka je sprovedena u cilju razvoja medijacije kao načina postupanja po pritužbama zbog diskriminacije podnetim Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Osobe koje su uspešno završile osnovnu obuku imaće mogućnost da završe i specijalizovanu obuku iz oblasti medijacije u slučajevima diskriminacije, nakon čega će biti upisane u spisak medijatora/ki Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top