Seminar o strateškom parničenju

U saradnji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i AIRE centra iz Londona, održan je dvodnevni seminar o ulozi strateških parnica u borbi protiv diskriminacije.

U svom uvodnom obraćanju, poverenica Nevena Petrušić istakla je da se diskriminacija ne sme tolerisati, već da se mora adekvatno sankcionisati. Naglasila je da su veliki broj pritužbi zbog diskriminacije podnele upravo nevladine organizacije i podsetila na prirodno partnerstvo Poverenika i civilnog sektora, ali i na važnost negovanja ove bliske saradnje.

Tokom prvog dana aktivistima nevladinih organizacija najpre su predstavljene najvažnije preporuke iz Godišnjeg izveštaja Poverenika za 2013. godinu i posebnih izveštaja o diskriminaciji osoba sa invaliditetom i diskriminaciji dece. Pomoćnica poverenice Kosana Beker ukazala je na potrebu da se određene, važne preporuke ponavljaju iz godine u godinu, poput onih koje je Poverenik dao u oblasti obrazovanja, a po kojima do sada nije postupljeno. Biljana Brajtvajt, programska menadžerka AIRE centra za Zapadni Balkan i Adam Vajs, direktor za pravna pitanja u Evropskom centru za prava Roma, predstavili su Regionalnu bazu podataka o praksi Evropskog suda za ljudska prava koja je dostupna na albanskom, makedonskom i BHCS jezicima.

Drugog dana seminara bilo je reči o kriterijumima za izbor slučajeva za strateško parničenje, ali i o načinima kako unaprediti postojeće procedure i postupanje po pritužbama u stručnoj službi Poverenika. Kroz živu diskusiju, kojoj je prisustvovala i Ema Felon pravna savetnica u britanskom parlamentu, razmatrano je kako dalje unapređivati saradnju Poverenika i nevladinih organizacija, a otvorena je i debata o teretu dokazivanja u slučajevima diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top