Сeминaр o стрaтeшкoм пaрничeњу

У сарадњи Повереника за заштиту равноправности и АИРЕ центра из Лондона, одржан је дводневни семинар о улози стратешких парница у борби против дискриминације.

У свом уводном обраћању, повереница Невена Петрушић истакла је да се дискриминација не сме толерисати, већ да се мора адекватно санкционисати. Нагласила је да су велики број притужби због дискриминације поднеле управо невладине организације и подсетила на природно партнерство Повереника и цивилног сектора, али и на важност неговања ове блиске сарадње.

Током првог дана активистима невладиних организација најпре су представљене најважније препоруке из Годишњег извештаја Повереника за 2013. годину и посебних извештаја о дискриминацији особа са инвалидитетом и дискриминацији деце. Помоћница поверенице Косана Бекер указала је на потребу да се одређене, важне препоруке понављају из године у годину, попут оних које је Повереник дао у области образовања, а по којима до сада није поступљено. Биљана Брајтвајт, програмска менаџерка АИРЕ центра за Западни Балкан и Адам Вајс, директор за правна питања у Европском центру за права Рома, представили су Регионалну базу података о пракси Европског суда за људска права која је доступна на албанском, македонском и БХЦС језицима.

Другог дана семинара било је речи о критеријумима за избор случајева за стратешко парничење, али и о начинима како унапредити постојеће процедуре и поступање по притужбама у стручној служби Повереника. Кроз живу дискусију, којој је присуствовала и Ема Фелон правна саветница у британском парламенту, разматрано је како даље унапређивати сарадњу Повереника и невладиних организација, а отворена је и дебата о терету доказивања у случајевима дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top