Sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacije koje se bave ljudskim pravima u Srbiji

Poverenica Nevena Petrušić, sa pomoćnicima Kosanom Beker i Milovanom Batakom, sastala se sa predstavnicima nevladinih organizacije koje se bave ljudskim pravima u Srbiji. Cilj razgovora je bilo unapredjenje saradnje i nastavak zajedničke borbe protiv svih oblika i vidova diskriminacije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava, Građanskih inicijativa, YUKOM -a, Labrisa, Regionalnog centra za manjine, Gaytena, Helsinškog odbora za ljudska prava,kao i direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Print Friendly, PDF & Email
back to top