Sastanak sa direktorom Evropskog centra za prava Roma

Pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Ljiljana Lončar razgovarala je sa direktorom Evropskog centra za prava Roma Stefanom Milerom. Tokom sastanka je predstavljen dosadašnji rad i aktivnosti institucije Poverenika, a bilo je reči i o postupcima po pritužbama za diskriminaciju pripadnika/pripadnica romske nacionalne manjine, kao i o postupcima pred nadležnim sudovima. Stefan Miler je govorio o izveštaju Evropskog centra za prava Roma, u kome je predstavljen položaj romske nacionalne manjine u Srbiji, za period 2011-2012. Miler je takođe izrazio posebno interesovanje za dalju saradnju institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Evropskog centra za prava Roma. Sastanku su prisustvovali i savetnica u Sektoru za postupanje po pritužbama Marija Zarić i izvršni direktor ECR Dezerdiju Đerđeli.

Print Friendly, PDF & Email
back to top