Day: July 12, 2013

Sastanak sa direktorom Evropskog centra za prava Roma

Pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Ljiljana Lončar razgovarala je sa direktorom Evropskog centra za prava Roma Stefanom Milerom. Tokom sastanka je predstavljen dosadašnji rad i aktivnosti institucije Poverenika, a bilo je reči i o postupcima po pritužbama za diskriminaciju pripadnika/pripadnica romske nacionalne manjine, kao i o postupcima pred nadležnim sudovima. Stefan Miler je govorio o…

Opširnije →
back to top