SASTANAK PREMIJERA I POVERENICE

Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković.
Premijer i Poverenica razgovarali su o aktivnostima na ostvarivanju pune ravnopravnosti svih naših građana i građanki, pre svega u cilјu unapređenju uslova i jednakih šansi za sve prilikom zapošlјavanja i na tržištu rada, uz posebnu pažnju na najugroženije grupe kao što su osobe sa invaliditetom, mladi, trudnice i porodilјe, stariji od 50 godina, i druge ranjive grupe našeg stanovništva.
Pored najavlјenog pobolјšanja položaja penzionera kroz izmene propisa vezanih za prevremene penzije, premijer Vučić je, između ostalog, najavio i oštriju proveru zakonskih obaveza koje se odnose na pristupačnost javnih objekata i površina, kao i i svih prepreka sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, ali i deca sa invaliditetom, potvrđujući da je potreban ubrzan rad za njihovo nesmetano i puno uklјučivanje u sistem obrazovanja.
Poverenica Janković zahvalila je na podršci predsednika Vlade radu institucije u borbi protiv diskriminacije i važnosti postupanja po preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Jedna od tema sastanka bila je jačanje regionalne saradnje kroz aktivnosti koje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sprovodi sa institucijama i telima u regionu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top