SAOPŠTENjE povodom sastava delegacija Srbije u međunarodnim organizacijama

Najmanje dve žene u srpskoj delegaciji pred Savetom Evrope – upozorava Poverenica za zaštitu ravnopravnosti

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, dr Nevena Petrušić, uputila je povodom primedbe Saveta Evrope na sastav delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i komentara političara u domaćim medijima, preporuku Predsednici Parlamenta, Slavici Đukić-Dejanović, o zakonskim obavezama vezanim za sastav naših delegacija u međunarodnim organizacijama i institucijama.
Poverenica u preporuci podseća poslanike i poslanice da je, nezavisno od, kako se ističe, novog pravila koje je uveo Savet Evrope, u Srbiji od 2009. godine na snazi Zakon o ravnopravnosti polova. U članu 38. ovog Zakona izričito je određeno da „prilikom izbora ili imenovanja delegacija koje predstavljaju Republiku Srbiju, sastav delegacija obavezno mora da čini najmanje 30% lica manje zastupljenog pola.” Dakle, poštujući domaći zakon, a to je prioritet, u sedmočlanoj delegaciji trebalo bi da se nađu najmanje dve žene.
Budući da je u komentarima političara u medijima najavljeno da će do narednog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u našu delegaciju ući i jedna žena, Poverenica upozorava da bismo tako zadovoljili standard Saveta Evrope, ali bismo prekršili sopstveni zakon. Dr Nevena Petrušić podseća i da je Zakon o ravnopravnosti polova usvojio današnji saziv srpskog Parlamenta i da je jedino prihvatljivo da sopstveni zakon poštuje.
Ova preporuka je deo zakonske dužnosti poverenice za zaštitu ravnopravnosti da deluje preventivno i u njenom obrazloženju, pored analize domaće i evropske regulative na ovom polju, date su i detaljne smernice za primenu zakonskih propisa prilikom formiranja delegacija koje će nas predstavljati u međunarodnim organizacijama i institucijama.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon SAOPŠTENjE povodom sastava delegacija Srbije u međunarodnim organizacijama Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top