Saopštenja

SAOPŠTENjE – Narodna banka Srbije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić pozdravlja odluku Narodne banke Srbije da postupi po preporukama ovog organa, odnosno da zatraži od poslovnih banaka u Srbiji da prilikom pozajmica po tekućem računu, kredita i drugih bankarskih usluga ne postavljaju kao uslov starosno doba klijenta. Jedan takav slučaj u kome je iz tih razloga pritužbu podnela jedna…

Opširnije →
SAOPŠTENjE o tekstu u udžbeniku za osnovnu školu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ocenjuje da deo u udžbeniku za 6. razred u kome se kao primer za objašnjenje sufiksa navodi “glupača – ženska osoba”, predstavlja drastičan primer vređanja i omalovažavanja žena i povrede načela ravnopravnosti polova. Nedopustivo je da se ovako nešto nađe u udžbeniku iz koga uče 12-godišnja deca, i neverovatno…

Opširnije →
SAOPŠTENjE o mogućim okupljanjima

Nakon zabrane održavanja najavljenih skupova, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić apeluje na sve da u ovakvim okolnostima postupaju razumno. Poverenica poziva građane i građanke da svojim ponašanjem i neposrednim angažmanom doprinesu sprečavanju nasilja i da se lično angažuju na očuvanju i izgradnji kulture mira, tolerancije, uvažavanja različitosti, kao osnovnih vrednosti demokratskog društva.   POVERENICA…

Opširnije →
SAOPŠTENjE povodom Međunarodnog dana starih osoba

Na Međunarodni dan starih osoba, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić podseća da šestinu stanovništva u Srbiji čine osobe od 65 i više godina i da ih je skoro četvrtina među siromašnim i ekstremno siromašnim. Istraživanja pokazuju da su često žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, u porodici, u institucijama u koje su smešteni, u širem…

Opširnije →
SAOPŠTENjE o zabrani Parade ponosa

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ocenjuje da zabrana održavanja Parade ponosa zbog visokog bezbednosnog rizika, najdirektnije pokazuje koliko je visok stepen homofobije u Srbiji. Atmosfera straha, pretnje nasiljem i brojni teški oblici diskriminacije koji su zakonom zabranjeni i kažnjivi, dostigli su kulminaciju i postigli cilj ovakvom odlukom. Nemoć i nespremnost države da zaštiti Ustavom garantovana osnovna…

Opširnije →
SAOPŠTENjE uoči predstojeće Parade ponosa

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ne želi da komentariše sastanak jednog sindikata jedne državne institucije, odnosno ministarstva, i jedne organizacije koja je pre nekoliko meseci najavila da će učestvovati na sledećim izborima. Umesto toga, poverenica ističe da svi u ovoj zemlji treba da pokažu i odgovornost i zrelost, i učine sve da stvore uslove…

Opširnije →
SAOPŠTENjE sa sastanka sa Goranom Miletićem i Bobanom Stojanovićem

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić sa saradnicima sastala se danas sa Goranom Miletićem i Bobanom Stojanovićem, članovima organizacionog odbora „Parade ponosa 2011″. Učesnici sastanka poručuju građankama i građanima Srbije da održavanje Parade ponosa ne postoji radi iskazivanja seksualne orijentacije i životnog stila, kako se često pogrešno interpretira, već je njen smisao…

Opširnije →
SAOPŠTENjE povodom Dana ponosa LGBT osoba

Današnji dan širom sveta obeležava se kao sećanje na 1969. godinu kada je pobunom protiv policijskih racija, maltretiranja i hapšenja LGBT osoba, započela savremena borba za njihova ljudska prava. U Srbiji ova borba i dalje traje, jer su 10 godina od prvog pokušaja održavanja Povorke ponosa u Beogradu seksualne manjine još uvek izložene svakodnevnoj diskriminaciji. Povorke ponosa afirmišu ideju…

Opširnije →
SAOPŠTENjE povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, dan kada je pre dve decenije Svetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualizam sa liste bolesti, treba da nas podseti i opomene da svakome pripadaju ljudska prava bez obzira na seksualnu orijentaciju. Zato je borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije istovremeno borba za pravo i na različitost i na…

Opširnije →
SAOPŠTENjE povodom godinu dana rada poverenice

GODINU DANA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Princip ravnopravnosti, princip prema kome su svi ljudi jednaki bez obzira na lična svojstva koja ih odlikuju, jeste temeljna moralna vrednost svakog demokratskog društva i svake moderne države zasnovane na principu vladavine prava. Pravilo o zabrani diskriminacije sadržano je u svim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i u ustavima gotovo…

Opširnije →
back to top