Saopštenja

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, poverenica Nevena Petrušić napominje da su osobe sa invaliditetom u Srbiji jedna od najdiskriminisanijih društvenih grupa. Osobe sa invaliditetom još uvek su izložene diskriminaciji koja je posebno široko rasprostranjena, naročito u oblastima obrazovanja, rada i zapošljavanja, života u zajednici, jednakosti pred zakonom, pristupu uslugama i informacijama. To potvrđuju i…

Opširnije →
Poverenica podnela krivičnu prijavu zbog letaka protiv Roma

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić podnela je krivičnu prijavu protiv onih koji su kreirali i onih koji distribuiraju i građanima širom Srbije u poštanske sandučiće ubacuju letke koje potpisuje organizacija „Srbska akcija”. Leci sadrže otvoreni govor mržnje prema romskoj nacionalnoj manjini i pozivaju na nasilje i linč. Izneti stavovi prema kojima treba sprečiti, kako…

Opširnije →
Svetski dan borbe protiv AIDS-a

U Srbiji je i dalje rasprostranjena diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, a poslednja istraživanja pokazuju da građani Srbije najveću socijalnu distancu imaju upravo prema HIV pozitivnim osobama. Kao društvo moramo još mnogo toga učiniti na suzbijanju diskriminacije i stigmatizacije osoba sa HIV-om i AIDS-om, ukazala je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić…

Opširnije →
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poverenica Nevena Petrušić ocenjuje da je nasilje nad ženama još uvek široko rasprostranjeno i da suzbijanje ove pojave i zaštita žena nisu efikasni i delotvorni. Činjenica da je u ovoj godini 21 žena izgubila život u porodičnom nasilju mora biti alarm za sve nadležne organe i čitavo…

Opširnije →
Saopštenje povodom učestalog nasilja koje vrše deca

Povodom učestalih akata vršnjačkog i drugih oblika nasilja koja vrše deca, Poverenica Nevena Petrušić ukazuje da je ova pojava pokazatelj neefikasnog i nekoordinisanog delovanja institucija sistema na uklanjanju uzroka agresivnog i nasilničkog ponašanja kod dece i mladih, posebno kod onih koja su prepuštena sama sebi i koja u najranjivijem periodu svog života nemaju adekvatnu pomoć…

Opširnije →
Međunarodni dan starijih osoba

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, poverenica Nevena Petrušić podseća da je Srbija jedna od zemalja sa najvećim brojem starijih građana i građanki, a da je njihov položaj veoma težak. Stariji sugrađani i sugrađanke suočavaju se sa siromaštvom, zanemarivanjem, nasiljem i raznim vidovima diskriminacije. Oni su uskraćeni u mnogim pravima, nalaze se sa marginama društvenog…

Opširnije →
Saopštenje povodom napada na nemačkog državljanina

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić najoštrije osuđuje napad na stranog LGBT aktivistu koji se prošle noći dogodio u centru Beograda. Skandalozno je da je čovek koji je u Srbiju došao kako bi na konferenciji o LGBT pravima učestvovao u promovisanju ideja tolerancije, poštovanja različitosti i nenasilja, doživeo da bude tako brutalno pretučen da se…

Opširnije →
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić pozdravlja stupanje na snagu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Srbija ratifikovala oktobra 2013. godine i ukazuje da su njome uspostavljeni novi standardi u prevenciji, zaštiti, procesuiranju i sankcionisanju akata rodno zasnovanog nasilja. Iskustvo pokazuje da sistem prevencije…

Opširnije →
Međunarodni dan ponosa

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić čestita LGBT populaciji u Srbiji Međunarodni dan ponosa. Poverenica ocenjuje da je ovaj dan još jedna prilika da pokažemo da smo privrženi ideji ljudskih prava, toleranciji, uvažavanju različitosti i prihvatanju drugih i drugačijih. Svako ima pravo da živi slobodno i bez straha, bez obzira na seksualnu orijentaciju. Nažalost, u…

Opširnije →
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Srbija, kao i sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, obeležava 15. jun – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Poslednjih godina broj nasilja nad starima je u porastu, a posebno ranjive su starije žene. Slična je situacija i u Srbiji. Istraživanja pokazuju da su starije osobe su često izložene raznim oblicima nasilja koje nad njima…

Opširnije →
back to top