Saopštenje povodom diskriminacije slepih i slabovidih osoba u GSP-u

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izražava zabrinutost zbog učestalih problema sa kojima se suočava predstavnica udruženja slepih i slabovidih Srbije „Beli štap” Vesna Nestorović zbog toga što se kreće uz pomoć psa vodiča.

Poverenica podseća da je Skupština Srbije 20. marta ove godine donela Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča u kojem u članu 4. eksplicitno piše da „osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu, uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike”. Pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča podrazumeva slobodan pristup i ketanje u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi, u radnom i drugom prostoru.

Poverenica Janković takođe podseća sve nadležne u Gradu Beogradu, kao i predstavnike svih lokalnih samouprava, a posebno GSP Beograd koji je odgovoran u konkretnom slučaju, da su dužni da poštuju zakon kako bi se svim građanima i građankama, bez obzira na lično svojstvo, omogućilo poštovanje osnovnih ljudskih prava među kojima je i pravo na kretanje i korišćenje usluga javnog prevoza.

Print Friendly, PDF & Email
back to top