Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazuje da različitim oblicima zlostavljanja najčešće prethodi diskriminacija do koje dovode predrasude i stereotipi.

U našem društvu postoje ukorenjeni stavovi o neproduktivnosti starijih, da su oni pasivni primaoci pomoći, te uglavnom predstavljaju teret za okolinu. Zbog ovakvih stavova, stariji spadaju u jednu od najčešće diskriminisanih grupa građana, a prema istraživanju koje je sproveo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, oko 20 odsto starijih doživelo je neki oblik zlostavljanja ili zanemarivanja, podsetila je poverenica Janković.

Ona je ukazala da zlostavljanje ne mora biti isključivo fizičko, seksualno ili psihološko, nego i finansijsko – koje je u našoj zemlji veoma rasprostranjeno.

Poverenica naglašava da je pored bolje koordinacije svih službi nadležnih za rešavanje slučajeva nasilja nad starijima potrebno obezbediti žrtvama nasilja i besplatnu pravnu i socijalnu pomoć. Neophodno je i izmeniti i dopuniti zakone koji regulišu pravnu zaštitu od nasilja, pre svega Porodični zakon i Krivični zakonik i definisati posebno krivično delo zanemarivanja i zlostavljanja starijih.

Borba protiv diskriminacije i zlostavljanja starijih, koji su često u uzročno-posledičnoj vezi, podrazumeva i širenje pozitivne slike o starenju, odnosu prema starijim osobama, njihovom ogromnom doprinosu društvu i ulozi koju i danas imaju, zaključila je poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top