REDOVAN GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2020. PRED NARODNOM SKUPŠTINOM REPUBLIKE SRBIJE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2020. godinu.

Tokom 2020. instituciji se obratilo više od 3000 građana i građanki. Poverenik je postupao u 1188 predmeta, a pored mišljenja u pojedinačnim slučajevima, dato je i 476 preporuka mera. Nastavljen je trend postupanja po preporukama – postupljeno je u 89% slučajeva. Najviše pritužbi podneto je zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba, a zatim slede nacionalna pripadnost ili etničko poreklo, pol i invaliditet, bračni i porodični status, imovno stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, itd. Kada je u pitanju oblast, najviše pritužbi je podneto zbog diskriminacije pred organima javne vlasti, zatim u postupku zapošljavanja ili na poslu, prilikom pružanja usluga ili pri korišćenju objekata i površina. Slede obrazovanje, oblast socijalne zaštite, javnog informisanja i medija, itd.

Poverenica je detaljno upoznala poslanike sa preporukama za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, među kojima su: unapređenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, naročito osobama sa invaliditetom, starijima, građanima iz ruralnih područja, Romima i drugim grupama; sprovođenje mera i aktivnosti u cilju smanjenja socijalne isključenosti i siromaštva; kreiranje javnih politika koje smanjuju nesigurnost na radu i osiguravaju jednakost pri zapošljavanju; intenziviranje rada na unapređenju položaja starijih, naročito u ruralnim i manje pristupačnim područjima; unapređivanje dostupnosti obrazovanja za ranjive grupe dece, itd.

Narodna skupština usvojila je zaključke Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u skladu sa navedenim preporukama Poverenika.

Print Friendly, PDF & Email
back to top