Reakcija poverenice povodom intervjua sa serijskim silovateljem

Povodom intervjua sa višestrukim počiniocem krivičnih dela protiv polne slobode, koji je uznemirio javnost, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković  ističe da je senzacionalistički pristup ovakvim temama nedopustiv i krajnje štetan.  Ovakav intervju ne služi svrsi, jer mu nedostaju kontekst, senzibilitet i izbegavanje uznemiravanja javnosti i izlaganja žrtava dodatnoj viktimizaciji i patnji. Mediji treba na sveobuhvatan način da pruže relevantne informacije, poštuju profesionalne i etičke standarde, imajući u vidu, na prvom mestu, zaštitu žrtava a ne da inspirišu na vaninstitucionalno rešavanje ovog složenog pitanja i uzimanje pravde u svoje ruke istakla je poverenica.

Ona navodi da senzacionalistički pristup urušava napore društva na rešavanju velikog problem rodno zasnovanog nasilja sa kojim se kao društvo suočavamo. Javna diskusija o psiho-socijalnom tretmanu povratnika je poželjna tema, i tu je uloga medija veoma važna, što upravo pokazuje i ovaj primer iz koga se vidi neophodnost adekvatnog institucionalnog odgovora na probleme u resocijalizaciji višestrukih povratnika.

Janković je podsetila da je Poverenik  uputio Ministarstvu pravde inicijativu za izmenu ZIKS-a, tako da se propiše obaveza nadležnih organa da po službenoj dužnosti u svim slučajevima rodno zasnovanog i porodičnog nasilja uvek obaveste žrtvu o otpuštanju ili bekstvu osuđenog iz zatvora. Pored toga, ovaj slučaj ukazuje i na potrebu sagledavanja izmena propisa sa aspekta položaja osuđenih lica i mera nakon izdržane kazne zatvora u cilju resocijalizacije višestrukih povratnika.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top