Реакција поверенице поводом интервјуа са серијским силоватељем

Поводом интервјуа са вишеструким починиоцем кривичних дела против полне слободе, који је узнемирио јавност, Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  истиче да је сензационалистички приступ оваквим темама недопустив и крајње штетан.  Овакав интервју не служи сврси, јер му недостају контекст, сензибилитет и избегавање узнемиравања јавности и излагања жртава додатној виктимизацији и патњи. Медији треба на свеобухватан начин да пруже релевантне информације, поштују професионалне и етичке стандарде, имајући у виду, на првом месту, заштиту жртава а не да инспиришу на ванинституционално решавање овог сложеног питања и узимање правде у своје руке истакла је повереница.

Она наводи да сензационалистички приступ урушава напоре друштва на решавању великог проблем родно заснованог насиља са којим се као друштво суочавамо. Јавна дискусија о психо-социјалном третману повратника је пожељна тема, и ту је улога медија веома важна, што управо показује и овај пример из кога се види неопходност адекватног институционалног одговора на проблеме у ресоцијализацији вишеструких повратника.

Јанковић је подсетила да је Повереник  упутио Министарству правде иницијативу за измену ЗИKС-а, тако да се пропише обавеза надлежних органа да по службеној дужности у свим случајевима родно заснованог и породичног насиља увек обавесте жртву о отпуштању или бекству осуђеног из затвора. Поред тога, овај случај указује и на потребу сагледавања измена прописа са аспекта положаја осуђених лица и мера након издржане казне затвора у циљу ресоцијализације вишеструких повратника.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top