Pritužba udruženja R. c. m. protiv Dragana Bjelogrlića zbog povrede dostojanstva pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine

del. br. 622/2011 datum: 25. 5. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009) povodom izjave Dragana Bjelogrlića od 9. marta 2011. godine u beogradskom Medija centru koju su preneli mnogi mediji u Srbiji, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U izjavi Dragan Bjelogrlić od 9. marta 2011. godine datoj na konferenciji za štampu „Napadi na Dragana Bjelogrlića u Sarajevu posle premijere filma Montevideo, Bog te video”, koju su preneli mnogi mediji u Srbiji, izražene su ideje i stavovi kojima je povređeno dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, čime je izvršen akt diskriminacije – uznemiravanje i ponižavajuće postupanje, koje je zabranjeno članom 12. Zakona o zabrani diskriminacije.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje Draganu Bjelogrliću

 

PREPORUKU

 

1. Dragan Bjelogrlić će u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom pozvati na sastanak predstavnike i predstavnice Regionalnog centra za manjine iz Beograda, organizacije koja se bori za zaštitu prava romske nacionalne manjine, kako bi neposredno saznao sa kakvim se problemima suočavaju u svakodnevnom životu, kao i kako je na njih uticala njegova izjava. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti stavlja na raspolaganje svoje službene prostorije za ovaj sastanak i izražava spremnost da pruži pomoć u organizaciji sastanka.

2. Dragan Bjelogrlić i R. c. m. će nakon sastanka uputiti zajedničko saopštenje javnosti o nedopustivosti bilo kojeg oblika diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. Ukoliko iz bilo kog razloga sastanak ne bude održan, Dragan Bjelogrlić će uputiti javno izvinjenje pripadnicima i pripadnicama romske nacionalne manjine zbog izjave od 9. marta 2011. godine. Javno izvinjenje će o svom trošku objaviti u dnevnom listu koji izlazi na celoj teritoriji Republike Srbije, u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

3. Dragan Bjelogrlić će se ubuduće suzdržavati od davanja izjava kojima se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine.

4. Dragan Bjelogrlić će obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim radnjama u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti je R. c. m. iz B. podneo pritužbu 10. marta 2011. godine protiv Dragana Bjelogrlića zbog izjave od 9. marta 2011. godine koju je dao na konferenciji za štampu „Napadi na Dragana Bjelogrlića u Sarajevu posle premijere filma Montevideo, Bog te video”, u beogradskom Medija centru. U pritužbi je citirana njegova izjava: „sve što znam, sav moj dar i filmsko umeće uložio sam u film Montevideo da bih poručio mom narodu da postoji neko ko ga voli, respektuje i ceni; da postoji neko ko ga ne tretira kao čergu Cigana, kao bandu ubica i kao ludake sa Balkana bez budućnosti. Jedan minut nesmotrenosti može sve da dovede u pitanje.” R. c. m. navodi da ova izjava predstavlja akt diskriminacije jer Dragan Bjelogrlić dovodi u vezu Rome sa bandom ubica i ludacima sa Balkana, čime ih stavlja u izrazito negativan kontekst, uz istovremeno korišćenje pogrdnog izraza Cigani, čime vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica čitave jedne etničke zajednice. U pritužbi je posebno naglašena odgovornost Dragana Bjelogrlića za izrečenu javnu reč, s obzirom da je on istaknuti glumac i filmski stvaralac i da predstavlja uzor brojnim građanima i građankama Srbije. Nadalje je navedeno da je jedan od razloga za podnošenje pritužbe i činjenica da su sve učestaliji rasno motivisani napadi, koje u značajnoj meri generiše nesankcionisan govor mržnje prema Romima i Romkinjama, kao i da je nephodno suzbijati rasizam u svim njegovim pojavnim oblicima.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je sprovela postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije.

Dragan Bjelogrlić je preko produkcijskih kuća I. n. i K. f. iz B., upućen zahtev 07. i 27. aprila 2011. godine da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbe. Kako se Dragana Bjelogrlića u ostavljenom roku nije izjasnio, a zahtev je primio 14. aprila 2011. godine, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti su bili dostupni navodi iz pritužbe i opštepoznate činjenice koje su objavljene u medijima.

Odredbom člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

Dragan Bjelogrlić je izjavom od 9. marta 2011. godine, kojom je Rome i Romkinje stavio u negativan kontekst, nesumnjivo je povredio dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, čime je prekršena zabrana uznemiravanja i ponižavajućeg postupanja propisana članom 12. Zakona o zabrani diskriminacije.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da je u ovom predmetu irelevantno da li je Draganu Bjelogrliću bio cilj da povredi dostojanstvo romske nacionalne manjine, jer se davanje izjava koje predstavljaju uznemiravanje i ponižavajuće postupanje ne mogu opravdati. U konkretnom slučaju, odgovornost Dragana Bjelogrlića je veća s obzirom da je ugledna javna ličnost i da svojim izjavama i stavovima utiče na formiranje mišljenja javnog mnjenja, pa je samim tim obaveza uzdržavanja od davanja izjava koje predstavljaju akt diskriminacije još naglašenija.

Sadržina preporuke motivisana je potrebom da se na najbolji način otklone posledice diskriminatornog akta i predupredi dalje diskriminatorno ponašanje, imaju u vidu zakonom definisan opšti cilj preporuka.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila Draganu Bjelogrliću preduzimanje odgovarajućih radnji u cilju otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba udruženja R. c. m. protiv Dragana Bjelogrlića zbog povrede dostojanstva pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top