Притужба удружења Р. ц. м. против Драгана Бјелогрлића због повреде достојанства припадника и припадница ромске националне мањине

дел. бр. 622/2011 датум: 25. 5. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009) поводом изјаве Драгана Бјелогрлића од 9. марта 2011. године у београдском Медија центру коју су пренели многи медији у Србији, Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У изјави Драган Бјелогрлић од 9. марта 2011. године датој на конференцији за штампу „Напади на Драгана Бјелогрлића у Сарајеву после премијере филма Монтевидео, Бог те видео“, коју су пренели многи медији у Србији, изражене су идеје и ставови којима је повређено достојанство припадника и припадница ромске националне мањине, чиме је извршен акт дискриминације – узнемиравање и понижавајуће поступање, које је забрањено чланом 12. Закона о забрани дискриминације.

Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, даје Драгану Бјелогрлићу

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Драган Бјелогрлић ће у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком позвати на састанак представнике и представнице Регионалног центра за мањине из Београда, организације која се бори за заштиту права ромске националне мањине, како би непосредно сазнао са каквим се проблемима суочавају у свакодневном животу, као и како је на њих утицала његова изјава. Повереница за заштиту равноправности ставља на располагање своје службене просторије за овај састанак и изражава спремност да пружи помоћ у организацији састанка.

2. Драган Бјелогрлић и Р. ц. м. ће након састанка упутити заједничко саопштење јавности о недопустивости било којег облика дискриминације на основу националне припадности. Уколико из било ког разлога састанак не буде одржан, Драган Бјелогрлић ће упутити јавно извињење припадницима и припадницама ромске националне мањине због изјаве од 9. марта 2011. године. Јавно извињење ће о свом трошку објавити у дневном листу који излази на целој територији Републике Србије, у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

3. Драган Бјелогрлић ће се убудуће суздржавати од давања изјава којима се вређа достојанство припадника и припадница ромске националне мањине.

4. Драган Бјелогрлић ће обавестити Повереницу за заштиту равноправности о предузетим радњама у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности је Р. ц. м. из Б. поднео притужбу 10. марта 2011. године против Драгана Бјелогрлића због изјаве од 9. марта 2011. године коју је дао на конференцији за штампу „Напади на Драгана Бјелогрлића у Сарајеву после премијере филма Монтевидео, Бог те видео“, у београдском Медија центру. У притужби је цитирана његова изјава: „све што знам, сав мој дар и филмско умеће уложио сам у филм Монтевидео да бих поручио мом народу да постоји неко ко га воли, респектује и цени; да постоји неко ко га не третира као чергу Цигана, као банду убица и као лудаке са Балкана без будућности. Један минут несмотрености може све да доведе у питање.“ Р. ц. м. наводи да ова изјава представља акт дискриминације јер Драган Бјелогрлић доводи у везу Роме са бандом убица и лудацима са Балкана, чиме их ставља у изразито негативан контекст, уз истовремено коришћење погрдног израза Цигани, чиме вређа достојанство припадника и припадница читаве једне етничке заједнице. У притужби је посебно наглашена одговорност Драгана Бјелогрлића за изречену јавну реч, с обзиром да је он истакнути глумац и филмски стваралац и да представља узор бројним грађанима и грађанкама Србије. Надаље је наведено да је један од разлога за подношење притужбе и чињеница да су све учесталији расно мотивисани напади, које у значајној мери генерише несанкционисан говор мржње према Ромима и Ромкињама, као и да је непходно сузбијати расизам у свим његовим појавним облицима.

Повереница за заштиту равноправности је спровела поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације.

Драган Бјелогрлић је преко продукцијских кућа И. н. и К. ф. из Б., упућен захтев 07. и 27. априла 2011. године да се у року од 15 дана изјасни о основаности притужбе. Како се Драгана Бјелогрлића у остављеном року није изјаснио, а захтев је примио 14. априла 2011. године, Повереници за заштиту равноправности су били доступни наводи из притужбе и општепознате чињенице које су објављене у медијима.

Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације прописано је да је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.

Драган Бјелогрлић је изјавом од 9. марта 2011. године, којом је Роме и Ромкиње ставио у негативан контекст, несумњиво је повредио достојанство припадника и припадница ромске националне мањине, чиме је прекршена забрана узнемиравања и понижавајућег поступања прописана чланом 12. Закона о забрани дискриминације.

Повереница за заштиту равноправности је става да је у овом предмету ирелевантно да ли је Драгану Бјелогрлићу био циљ да повреди достојанство ромске националне мањине, јер се давање изјава које представљају узнемиравање и понижавајуће поступање не могу оправдати. У конкретном случају, одговорност Драгана Бјелогрлића је већа с обзиром да је угледна јавна личност и да својим изјавама и ставовима утиче на формирање мишљења јавног мњења, па је самим тим обавеза уздржавања од давања изјава које представљају акт дискриминације још наглашенија.

Садржина препоруке мотивисана је потребом да се на најбољи начин отклоне последице дискриминаторног акта и предупреди даље дискриминаторно понашање, имају у виду законом дефинисан општи циљ препорука.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење и препоручила Драгану Бјелогрлићу предузимање одговарајућих радњи у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба удружења Р. ц. м. против Драгана Бјелогрлића због повреде достојанства припадника и припадница ромске националне мањине Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top