Pritužba udruženja L. protiv dnevnog lista „Alo“ i Dragoljuba Kovačevića, glavnog i odgovornog urednika zbog objavljivanja teksta koji sadrži govor mržnje protiv seksualnih manjina

del. br. 159/2010 datum: 23. 12. 2010.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (čl. 33. st. 1 t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. Glasnik RS„ br. 22/2009), povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Alo” od 16. septembra 2010. godine pod nazivom „Doktor za gejeve”, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U tekstu objavljenom u dnevnom listu „Alo” od 16. septembra 2010. godine pod nazivom „Doktor za gejeve!” izražene su ideje i stavovi koji predstavljaju kršenje zabrane govora mržnje koja je propisana članom 11. Zakona o zabrani diskriminacije (“Sl. Glasnik RS”, br. 22/2009).

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje glavnom i odgovornom uredniku dnevnog lista „Alo”

 

PREPORUKU

 

1. Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Alo” objaviće mišljenje sa preporukom poverenice za zaštitu ravnopravnosti del. br. 159/2010 od 23. decembra 2010. godine u dnevnom listu A. u roku od 15 dana od dana prijema.

2. Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Alo” preduzeće sve neophodne radnje, u skladu sa svojim ovlašćenjima, kako se tekstovi koji sadrže ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, više ne bi objavljivali u dnevnom listu „Alo”.

3. Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Alo” obavestiće Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim radnjama u roku od 30 dana od dana prijema ovog mišljenja i preporuke.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti povodom pritužbe org. L. koja je, u skladu sa članom 35. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije, izjavljena u ime i uz saglasnost J. V..

Antoniju Kovačeviću, glavnom i odgovornom uredniku dnevnog lista „Alo”, upućen je dana 4. oktobra 2010. godine, zahtev da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbe. U dopisu Advokatske kancelarije S. i P., koju je Antonije Kovačević ovlastio da ga zastupa, od 21. oktobra 2010. godine, je navedeno da uz zahtev za izjašnjenje del. br. 70/2010 od 4. oktobra 2010. godine nije dostavljena i pritužba, te je zahtev ponovljen 8. novembra 2010. godine.

Antonije Kovačević se, preko punomoćnika, izjasnio na navode pritužbe dopisom od 1. decembra 2010. godine, u kome je izneto da je pritužba neuredna jer ne sadrži potpis i pečat podnosioca, odnosno potpis lica koje tvrdi da je žrtva diskriminacije, kao i da je izjavljena protiv pogrešnog lica jer Antonije Kovačević nije autor teksta „Doktor za gejeve”.

Nadalje, u dopisu je izneto da pritužba nije osnovana iz razloga što Antonije Kovačević nije izvršio diskriminaciju, a da kao glavni i odgovorni urednik dnevnog lista A. smatra da je objavljivanje izjava lica koja predstavljaju stavove i mišljenja o kojima javnost ima opravdan razlog da zna zadovoljeno, u skladu sa izričitom odredbom člana 4. Zakona o javnom informisanju.

Prema odredbi člana 3. Zakona o javnom informisanju, odgovorni urednik javnog glasila je dužan da pre objavljivanja informacije koja sadrži podatke o određenom događaju, pojavi ili ličnosti, sa pažnjom primerenom okolnostima, provere njeno poreklo, istinitost i potpunost. Nadalje, članom 4. istog Zakona je propisano da se u javnim glasilima slobodno objavljuju ideje, informacije i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdani interes da zna, osim kada je drugačije određeno zakonom.

Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Alo” je propustio da proveri istinitost informacija koje su objavljene u tekstu „Doktor za gejeve”, jer je Svetska zdravstvena organizacija još 1990. godine uklonila homoseksualnost sa liste bolesti (ICD-10), te se od tada zvanično smatra jednim od oblika seksualnosti, odnosno, jednom od seksualnih orijentacija. Navedeni tekst predstavlja tipičan govor mržnje koji je zabranjen kako odredbama Zakona o javnom informisanju (član 38. „Zabranjeno je objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti, bez obzira da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”), tako i odredbama Zakona o zabrani diskriminacije (član 11. „Zabranjeno je izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima i drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka ili simbola i na drugi način.”)

Poverenica je cenila navode izjašnjenja Antonija Kovačevića o slobodnom objavljivanju ideja, informacija i mišljenja iz člana 4. Zakona o javnom informisanju, ali je stava da sloboda govora nikada ne sme da bude izgovor za govor mržnje, kao i da je zakon postavio jasan okvir i definisao granicu između slobode objavljivanja ideja, informacija i mišljenja i govora mržnje.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila glavnom i odgovornom uredniku dnevnog lista „Alo” preduzimanje odgovarajućih radnji.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba udruženja L. protiv dnevnog lista „Alo“ i Dragoljuba Kovačevića, glavnog i odgovornog urednika zbog objavljivanja teksta koji sadrži govor mržnje protiv seksualnih manjina Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top