Pritužba organizacije NP protiv G.J. zbog diskriminacije prema migrantima

br. 07-00-698/2015-02 datum: 24.5.2016.

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja „N.P.” iz L. protiv S.N. partije, odnosno potpredsednice Gradskog odbora ove partije u L, gospođe G.J, zbog izjava koje je gospođa J. dala na konferenciji za novinare povodom moguće izgradnje stacionara za izbeglice u L, a koje su 14. novembra 2015. godine objavljene na internet portalu „Jugmedia”. U toku postupka je utvrđeno da je gospođa G.J, potpredsednica Gradskog odbora S.N. partije u L, između ostalog izjavila: „Moguća izgradnja stacionara za izbeglice u L. bila bi realna opasnost po živote svih žitelja ovog grada. Među njima sigurno ima terorista. I ako se ne bi desio bilo kakav napad, takva pojava bi jako loše uticala na ionako lošu ekonomsku kartu L. Mnogo je ljudi bez posla u našem gradu, a izbeglice bi predstavljale još veći teret na naša pleća koji ne bi uspeli da podnesemo…..Naš stav je potpuno jasan-izgradnja zida prema Makedoniji zbog nekontrolisanog priliva migranata i stroga kontrola izbrglica. Bilo bi bolje da sada gradimo zid koji će sprečiti priliv izbeglica nego da kasnije kao Francuzi stvaramo zid plača”. U postupku je utvrđeno da iznošenje ovakvog stava predstavlja akt diskriminacije, jer vređa dostojanstvo izbeglica, u odnosu na njih stvara ponižavajuće i uvredljivo okruženje i doprinosi širenju predrasuda, netrpeljivosti i netoleranciji. Nosioci javne vlasti, kao i svi drugi koji svojim radom i autoritetom utiču na formiranje stavova javnog mnjenja moraju da vode računa da svojim aktima ne podržavaju i ne podstiču netrpeljivost i netoleranciju. Zbog toga je dato mišljenje da su u izjavama koje je potpredsednica Gradskog odbora S.N. partije u L, gospođa G.J, dala na konferenciji za novinare a koje su objavljene 14. novembra 2015. godine na internet portalu „Jugmedia”, izneti stavovi koju su uznemirujući i ponižavajući i kojima se vređa dostojanstvo izbeglica. Potpredsednici Gradskog odbora S.N. partije u L. data je preporuka da se u svojim izjavama uzdrži od diskriminatornih postupaka i izjava kojima se vređa dostojanstvo i podržavaju predrasude prema izbeglicama i u odnosu na njih stvara ponižavajuće i uvredljivo okruženje i doprinosi širenju predrasuda, netrpeljivosti i netoleranciji i da svojim postupanjem doprinosi povećanju tolerancije prema izbeglicama, kao i da vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je pritužbu koju je udruženje „N.P.” iz L. podnelo protiv S.N. partije, odnosno potpredsednice Gradskog odbora ove partije u L, gospođe G.J, a povodom izjava o mogućoj izgradnji stacionara za izbeglice u L. Izjave gospođe J. objavljene su na internet portalu „Jugmedia”. U pritužbi i dopuni pritužbe je navedeno:
– da je udruženje „N.P.” primilo primedbe građana na reakciju političke partije S. N. partija, odnosno G.J, potpredsednice Gradskog odbora te stranke u L, povodom događaja koji su se desili u Parizu u novembru 2015. godine;
– da je 14. novembra 2015. godine za internet portal „Jugmedia” gospođa J, potpredsednica Gradskog odbora S.N. partije u L. izjavila: „Među njima sigurno ima terorista. I ako se ne bi desio bilo kakav napad, takva pojava bi jako loše uticala na ionako lošu ekonomsku kartu L. Mnogo je ljudi bez posla u našem gradu, a izbeglice bi predstavljale još veći teret na naša pleća koji ne bi uspeli da podnesemo… Naš stav je potuno jasan – izgradnja zida prema Makedoniji zbog nekontrolisanog priliva migranata i stoga kontrola izbeglica. Bolje bi bilo da sada gradimo zid koji će sprečiti priliv izbeglica, nego da kasnije, kao Francuzi, stvaramo zid plača.”
– da bi moguća izgradnja stracionara za izbeglice u L. bila realna opasnost po živote svih žitelja ovog grada i da bi prazna vojna kasarna „Jablanica” u L. mogla da postane novi prihvatni centar za izbeglice od kojih se Evropa brani zidovima;
– da su ovakve izjave neprimerene, da dodatno plaše građane Srbije, da podstiču ksenofobiju, stvaraju osećaj nepoverenja i mržnje prema onima koji su zbog terorističkih napada u njihovoj domovini primorani da potraže utočište na ovim prostorima;
– da davanje neprimerenih izjava može u praksi dovesti do pravljenja razlike, nejednakog postupanja, isključivanja i ograničavanja u odnosu na migrante iz Sirije ali i ostale izbeglice koje se nađu na teritoriji Srbije;
– da je imajući u vidu generalno saopštenje Poverenice za zaštitu ravnopravnosti od 14. avgusta 2015. godine kojom su pozvani svi nosioci javnih funkcija u Srbiji „od lokalnog do najvišeg nivoa da u izjavama o velikom broju migranata koji prolaze kroz Srbiju budu solidarni i da se uzdrže od ocena i tvrdnji koje su paušalne i netolerantne i koje mogu uneti nepotrebnu uznemirenost kod svih građana i građanki”, potrebno reagovati ukoliko nastojimo da izgradimo tolerantnije i humanije društvo.
1.2. Uz pritužbu je dostavljen printskrin stranice i link za objavljenu vest, odnosno izjavu gospođe J.
1.3. Poverenk za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje. Zahtev za izjašnjenje je upućen na adresu Gradskog odbora S.N. partije u L: B. …, L. Dva puta je pokušana dostava. Naime dopisi si su vratili kao neuručeni sa naznakom: „nepoznat na datoj adresi” i „primalac odseljen”. Tim povodom Poverenik je u cilju utvrđivanja adrese izvršio i proveru u registru političkih stranaka, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji, kojom prilikom je utvrđeno da adresa nije promenjena. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti se tim povodom obratio i podnosiocu pritužbe. S tim u vezi pritužba udruženja „N.P.” je još jednom poslata preporučenom pošiljkom na adresu: …, L, ali se ista vratila sa naznakom „istekao rok”. Dopisom od 28. aprila 2016. godine pritužba sa prilozima je upućena predsedništvu S.N. partije u B. na adresu (…), pa je nakon brojnih bezuspešnih pokušaja ista uredno dostavljena čime je omogućeno uzimanje izjave od lica protiv koga je pritužba podneta. U izjašnjenju Gradskog odbora S.N. partije u L. je navedeno:
– da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti prekršio odredbe člana 35. stav 4. Zakona o zabrani diskriminacije kojim je propisano da: „Poverenik dostavlja pritužbu licu protiv koga je podneta, u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe”;
– da je na osnovu dostavljene dokumentacije utvrđeno da je pritužba udruženja „N.P.” primljena u novembru 2015. godine, a ista dostavljena Srpskoj narodnoj partiji 28. aprila 2016. godine, čime je „probijen” zakonom definisan rok za dostavljanje pritužbe;
– da je šest meseci zakašnjenja u dostavljanju pritužbe potvrdilo stavove i opravdanu bojazan potpredsednice Gradskog odbora S.N. partije u L. iznete za internet portal „Jugmedia”;
– da je Evropska unija izgradnjom zida u Mađarskoj potvrdila izjavu gospođe G.J. pokazavši da zid može da bude efikasno rešenje za zaustavljanje nekontrolisanog priliva migranata na njenu teritoriju, zbog čega je i predlagana izgradnja istog takvog zaštitnog zida na granici sa Makedonijom;
– da zatvaranja granice za migrante od strane Evropske unije predstavlja realnu opasnost da stotine hiljada njih trajno ostane u Srbiji, da država to ne sme dozvoliti jer postoji opravdana bojazan da Srbija postane rezervna zemlja za migrante i da bi time bio ugrožen ekonomski opstanak države i grada L. u kome je predviđena izgradnja stacionara;
– da je S. N. partija uvek ukazivala na bezbednosne rizike koje migrantska kriza nosi sa sobom s obzirom da se među migrantima nalazi veliki broj vojno sposobnih muškaraca i da oni prema podacima relevantnih obaveštajnih struktura, mogu da predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbednost zemalja koje se nalaze na njihovom putu ka EU kao i samih članica EU;
– da su navodi „da među migrantima sigurno ima terorista” dokazani terorističkim napadima širom Evrope koje su izvršili teroristi koji su na teritorije tih zemalja ulazili kao migranti;
– da postoje čvrsti materijalni dokazi koji ukazuju da je najmanje jedan terorista koji je učestvovao u terorističkom napadu u Parizu boravio kao migrant u Srbiji;
– da je gospođa G.J. iznela političke stavove potkrepljene činjenicama i lišene elemenata koji bi ukazivali na diskriminaciju po bilo kom osnovu.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Na osnovu navoda iz pritužbe i izjašnjenja utvrđeno je da je 14. novembra 2015. godine na internet portalu „Jugmedia” objavljena vest pod nazivom „SNP: Izbeglice iz Sirije su jako opasne po L!” u kojoj je, između ostalog, navedeno da je Gradski odbor te stranke na konferenciji za novinare izjavio da bi prazna vojna kasarna „Jablanica” u L. mogla da postane novi prihvatni centar za izbeglice od kojih se Evropa brani zidovima.
2.2. Utvrđeno je da je G.J, potpredsednica Gradskog odbora S.N. partije u L. izjavila: „Među njima sigurno ima terorista. I ako se ne bi desio bilo kakav napad, takva pojava bi jako loše uticala na ionako lošu ekonomsku kartu L. Mnogo je ljudi bez posla u našem gradu, a izbeglice bi predstavljale još veći teret na naša pleća koji ne bi uspeli da podnesemo… Naš stav je potuno jasan – izgradnja zida prema Makedoniji zbog nekontrolisanog priliva migranata i stoga kontrola izbeglica. Bolje bi bilo da sada gradimo zid koji će sprečiti priliv izbeglica, nego da kasnije, kao Francuzi, stvaramo zid plača.”

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Prilikom odlučivanja u ovom predmetu, analizirani su navodi iz pritužbe i izjašnjenja, kao i relevantni pravni propisi u oblasti zaštite od diskriminacije.
Pravni okvir
3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
3.3. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , odredbama čl. 14. zabranjuje diskriminaciju, odnosno, propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

3.4. Ustav Republike Srbije u čl. 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 2. stav 1. tačka 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama čl. 5.-14. Zakona o zabrani diskriminacije definisani su različiti oblici povrede načela jednakosti, odnosno diskriminatornog postupanja. S obzirom na činjenice i okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantne su odredbe člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije kojim je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.
Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa
3.6. Prilikom zauzimanja stava u ovom predmetu, potrebno je ispitati da li su izjave potpredsednice Gradskog odbora S.N. partije u L, suprotne imperativnim propisima kojima je diskriminacija zabranjena, imajući u vidu da je odredbom člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije propisano da se određeno ponašanje/izjava može kvalifikovati kao uznemiravanje i ponižavajuće postupanje kada ono objektivno predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva. Isto tako, potrebno je sagledati događaj povodom kojeg je izjava data, kao i okolnosti u kojima je data.
3.7. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je povodom izjava o izbeglicama 14. avgusta 2015. godine, izdala saopštenje za javnost u kojem je pozvala nosioce svih javnih funkcija u Srbiji, od lokalnog do najvišeg nivoa da u izjavama o velikom broju izbeglica koje prolaze kroz Srbiju budu solidarni i da se uzdrže od ocena i tvrdnji koje su paušalne i netolerantne i koje mogu uneti nepotrebnu uznemirenost kod svih naših građana i građanki.
3.8. Iznošenje stava potpredsednice Gradskog odbora S.N. partije u L. da „među njima sigurno ima terorista. I ako se ne bi desio bilo kakav napad, takva pojava bi jako loše uticala na ionako lošu ekonomsku kartu L. Mnogo je ljudi bez posla u našem gradu, a izbeglice bi predstavljale još veći teret na naša pleća koji ne bi uspeli da podnesemo…”, dodajući: „Naš stav je potuno jasan – izgradnja zida prema Makedoniji zbog nekontrolisanog priliva migranata i stoga kontrola izbeglica. Bolje bi bilo da sada gradimo zid koji će sprečiti priliv izbeglica, nego da kasnije, kao Francuzi, stvaramo zid plača” predstavlja akt diskriminacije, s obzirom da predstavlja neprihvatljivo etiketiranje i vređa dostojanstvo ovih osoba, stvarajući u odnosu na njih ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Iznošenje ovakvih stavova o izbeglicama je ponižavajuće i uvredljivo, produbljuje netrpeljivost, ksenofobiju i netoleranciji prema izbeglicama. O tome nosioci javne vlasti, kao i svi drugi koji svojim radom i autoritetom utiču na formiranje stavova javnog mnjenja, svesni odgovornosti za javno izgovorenu reč, moraju posebno da vode računa. Zbog toga je još naglašenija njihova obaveza da svojim aktima ne podržavaju i podstiču netrpeljivost i netoleranciju prema izbeglicama.
3.9. U izjašnjenju na pritužbu predsednik Gradskog odbora S.N. partije- L, naveo je da je poštovanje vladavine prava i načela zakonitosti jedno od osnovnih načela S.N. partije pa je, rukovođen time, ukazao da je pritužba udruženja „N.P.” primljena u novembru 2015. godine, a ista dostavljena Srpskoj narodnoj partiji 28. aprila 2016. godine sa zakašnjenjem od šest meseci, čime je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti prekršio odredbe člana 35. stav 4. Zakona o zabrani diskriminacije. Povodom ovih navoda Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je pritužba udruženja „N.P.” primljena 19. novembra 2015. godine nakon čega je dopisom broj 07-00-698/2015-02 od 30. novembra 2015. godine zatražena dopuna iste. Udruženje „N.P.” uputilo je dopunu pritužbe 17. decembra 2015. godine, pa je pritužba sa svim prilozima poslata na izjašnjenje S. N. partiji, Gradskom odboru u L, odnosno potpredsednici G. J. dana 29. decembra 2015. godine na adresu navedenu u pritužbi: (…). Dostava je pokušana 31. decembra 2015. godine i 12. januara 2016. godine ali su oba puta dopisi Povereniku vraćeni sa naznakom: „nepoznat na datoj adresi” i „primalac odseljen”. U cilju utvrđivanja nove adrese izvršena je provera u registru političkih stranaka i na zvaničnoj internet prezentaciji S.N. partije-Gradski odbor L. ali je utvrđeno da je adresa nepromenjena. I od udruženja „N.P.” je zatraženo da izvrši dopunu pritužbe tako što će dostaviti novu adresu Gradskog odbora S.N. partije u L. Dana 03. marta 2016. godine još jednom je pokušana dostava pritužbe preporučenom pošiljkom na adresu (…), ali se ista dana 14. aprila 2016. godine vratila sa naznakom „istekao rok”. Dana 28. aprila 2016. godine, dopisom broj 07-00-698/2015-02 pritužba udruženja „N.P.” sa prilozima upućena je predsedništvu S.N. partije u B, na adresu (…). Zbog teškoća u dostavljanju pismena i to na adresi koja se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji partije došlo je do prolongiranja roka čime se ne može govoriti o povredi zakona, naročito imajući u vidu da je rok u kojem Poverenik postupa instruktivan a ne prekluzivan rok.
3.10. Odredbama člana 46. Ustava Republike Srbije jemči se sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje, a stavom 2. ovog člana propisano je da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlja, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije. U skladu sa Ustavom, upravo radi zaštite prava i ugleda drugih, odredbama člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije izričito je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, kao jedan od posebnih oblika diskriminacije. Same radnje kojima se lice ili grupa lica uznemirava i ponižava na osnovu njihovog ličnog svojstva mogu biti raznovrsne, uključujući i javno saopštavanje određenih ideja, stavova i mišljenja.
3.11. Povodom navoda u izjašnjenju da je gospođa J. iznela političke stavove potkrepljene činjenicama i lišene elemenata koji bi ukazivali na diskriminaciju po bilo kom osnovu ukazujemo da je nesporno pravo političkih stranaka, kao i njihovih članova da u javnosti propagiraju programe i ideje koje za cilj imaju podsticanje ekonomskog prosperiteta zemlje i rast životnog standarda građana i građanki, ali je neprihvatljivo da se to čini na način kojima se vređa dostojanstvo izbeglica i stvara ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Srpska narodna partija u svom programu posebnu važnost pridaje ustavnom načelu koje nedopušta delovanje političkih stranaka koje propagiraju rušenje ustavnog poretka, kršenje zagarantovanih ljudskih i manjinskih prava i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. S tim u vezi, potpredsednica Gradskog odbora S.N. partije u L, gospođa G.J, trebalo je da ima u vidu odgovornost i obavezu prilikom iznošenja stavova koje nisu u duhu širenja tolerancije i podsticanja prava na slobodu od diskriminacije.

4. MIŠLjENjE

Izjavama koje je potpredsednica Gradskog odbora S.N. partije u L, gospođa G.J. dala na konferenciji za novinare i koje su objavljene na internet portalu „Jugmedia” 14. novembra 2015. godine kao zvaničan stav te stranke povodom moguće izgradnje stacionara za izbeglice, prekršene su odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje potpredsednici Gradskog odbora S.N. partije u L, gospođi G. J:
5.1. Da se u svojim izjavama uzdrži od diskriminatornih postupaka i izjava kojima se vređa dostojanstvo i podržavaju predrasude prema izbeglicama i u odnosu na njih stvara ponižavajuće i uvredljivo okruženje i doprinosi širenju predrasuda, netrpeljivosti i netoleranciji i da svojim postupanjem doprinosi povećanju tolerancije prema izbeglicama.
5.2. Da vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata. U skladu sa tim, nije ni propisana mogućnost izjavljivanja žalbe ili prigovora protiv mišljenja i drugih pravnih akata koje Poverenik donosi.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba organizacije NP protiv G.J. zbog diskriminacije prema migrantima Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top