Притужба организације НП против Г.Ј. због дискриминације према мигрантима

бр. 07-00-698/2015-02 датум: 24.5.2016.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења „Н.П.“ из Л. против С.Н. партије, односно потпредседнице Градског одбора ове партије у Л, госпође Г.Ј, због изјава које је госпођа Ј. дала на конференцији за новинаре поводом могуће изградње стационара за избеглице у Л, а које су 14. новембра 2015. године објављене на интернет порталу „Jugmedia“. У току поступка је утврђено да је госпођа Г.Ј, потпредседница Градског одбора С.Н. партије у Л, између осталог изјавила: „Могућа изградња стационара за избеглице у Л. била би реална опасност по животе свих житеља овог града. Међу њима сигурно има терориста. И ако се не би десио било какав напад, таква појава би јако лоше утицала на ионако лошу економску карту Л. Много је људи без посла у нашем граду, а избеглице би представљале још већи терет на наша плећа који не би успели да поднесемо…..Наш став је потпуно јасан-изградња зида према Македонији због неконтролисаног прилива миграната и строга контрола избрглица. Било би боље да сада градимо зид који ће спречити прилив избеглица него да касније као Французи стварамо зид плача“. У поступку је утврђено да изношење оваквог става представља акт дискриминације, јер вређа достојанство избеглица, у односу на њих ствара понижавајуће и увредљиво окружење и доприноси ширењу предрасуда, нетрпељивости и нетолеранцији. Носиоци јавне власти, као и сви други који својим радом и ауторитетом утичу на формирање ставова јавног мњења морају да воде рачуна да својим актима не подржавају и не подстичу нетрпељивост и нетолеранцију. Због тога је дато мишљење да су у изјавама које је потпредседница Градског одбора С.Н. партије у Л, госпођа Г.Ј, дала на конференцији за новинаре а које су објављене 14. новембра 2015. године на интернет порталу „Jugmedia“, изнети ставови коју су узнемирујући и понижавајући и којима се вређа достојанство избеглица. Потпредседници Градског одбора С.Н. партије у Л. дата је препорука да се у својим изјавама уздржи од дискриминаторних поступака и изјава којима се вређа достојанство и подржавају предрасуде према избеглицама и у односу на њих ствара понижавајуће и увредљиво окружење и доприноси ширењу предрасуда, нетрпељивости и нетолеранцији и да својим поступањем доприноси повећању толеранције према избеглицама, као и да води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу коју је удружење „Н.П.“ из Л. поднело против С.Н. партије, односно потпредседнице Градског одбора ове партије у Л, госпође Г.Ј, а поводом изјава о могућој изградњи стационара за избеглице у Л. Изјаве госпође Ј. објављене су на интернет порталу „Jugmedia“. У притужби и допуни притужбе је наведено:
– да је удружење „Н.П.“ примило примедбе грађана на реакцију политичке партије С. Н. партија, односно Г.Ј, потпредседнице Градског одбора те странке у Л, поводом догађаја који су се десили у Паризу у новембру 2015. године;
– да је 14. новембра 2015. године за интернет портал „Jugmedia“ госпођа Ј, потпредседница Градског одбора С.Н. партије у Л. изјавила: „Међу њима сигурно има терориста. И ако се не би десио било какав напад, таква појава би јако лоше утицала на ионако лошу економску карту Л. Много је људи без посла у нашем граду, а избеглице би представљале још већи терет на наша плећа који не би успели да поднесемо… Наш став је потуно јасан – изградња зида према Македонији због неконтролисаног прилива миграната и стога контрола избеглица. Боље би било да сада градимо зид који ће спречити прилив избеглица, него да касније, као Французи, стварамо зид плача.“
– да би могућа изградња страционара за избеглице у Л. била реална опасност по животе свих житеља овог града и да би празна војна касарна „Јабланица“ у Л. могла да постане нови прихватни центар за избеглице од којих се Европа брани зидовима;
– да су овакве изјаве непримерене, да додатно плаше грађане Србије, да подстичу ксенофобију, стварају осећај неповерења и мржње према онима који су због терористичких напада у њиховој домовини приморани да потраже уточиште на овим просторима;
– да давање непримерених изјава може у пракси довести до прављења разлике, неједнаког поступања, искључивања и ограничавања у односу на мигранте из Сирије али и остале избеглице које се нађу на територији Србије;
– да је имајући у виду генерално саопштење Поверенице за заштиту равноправности од 14. августа 2015. године којом су позвани сви носиоци јавних функција у Србији „од локалног до највишег нивоа да у изјавама о великом броју миграната који пролазе кроз Србију буду солидарни и да се уздрже од оцена и тврдњи које су паушалне и нетолерантне и које могу унети непотребну узнемиреност код свих грађана и грађанки“, потребно реаговати уколико настојимо да изградимо толерантније и хуманије друштво.
1.2. Уз притужбу је достављен принтскрин странице и линк за објављену вест, односно изјаву госпође Ј.
1.3. Поверенк за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, а у складу са чланом 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације па је у току поступка затражено изјашњење. Захтев за изјашњење је упућен на адресу Градског одбора С.Н. партије у Л: Б. …, Л. Два пута је покушана достава. Наиме дописи си су вратили као неуручени са назнаком: „непознат на датој адреси“ и „прималац одсељен“. Тим поводом Повереник је у циљу утврђивања адресе извршио и проверу у регистру политичких странака, као и на званичној интернет презентацији, којом приликом је утврђено да адреса није промењена. Повереник за заштиту равноправности се тим поводом обратио и подносиоцу притужбе. С тим у вези притужба удружења „Н.П.“ је још једном послата препорученом пошиљком на адресу: …, Л, али се иста вратила са назнаком „истекао рок“. Дописом од 28. априла 2016. године притужба са прилозима је упућена председништву С.Н. партије у Б. на адресу (…), па је након бројних безуспешних покушаја иста уредно достављена чиме је омогућено узимање изјаве од лица против кога је притужба поднета. У изјашњењу Градског одбора С.Н. партије у Л. је наведено:
– да је Повереник за заштиту равноправности прекршио одредбе члана 35. став 4. Закона о забрани дискриминације којим је прописано да: „Повереник доставља притужбу лицу против кога је поднета, у року од 15 дана од дана пријема притужбе“;
– да је на основу достављене документације утврђено да је притужба удружења „Н.П.“ примљена у новембру 2015. године, а иста достављена Српској народној партији 28. априла 2016. године, чиме је „пробијен“ законом дефинисан рок за достављање притужбе;
– да је шест месеци закашњења у достављању притужбе потврдило ставове и оправдану бојазан потпредседнице Градскoг одбора С.Н. партије у Л. изнете за интернет портал „Jugmedia“;
– да је Европска унија изградњом зида у Мађарској потврдила изјаву госпође Г.Ј. показавши да зид може да буде ефикасно решење за заустављање неконтролисаног прилива миграната на њену територију, због чега је и предлагана изградња истог таквог заштитног зида на граници са Македонијом;
– да затварања границе за мигранте од стране Европске уније представља реалну опасност да стотине хиљада њих трајно остане у Србији, да држава то не сме дозволити јер постоји оправдана бојазан да Србија постане резервна земља за мигранте и да би тиме био угрожен економски опстанак државе и града Л. у коме је предвиђена изградња стационара;
– да је С. Н. партија увек указивала на безбедносне ризике које мигрантска криза носи са собом с обзиром да се међу мигрантима налази велики број војно способних мушкараца и да они према подацима релевантних обавештајних структура, могу да представљају опасност по националну безбедност земаља које се налазе на њиховом путу ка ЕУ као и самих чланица ЕУ;
– да су наводи „да међу мигрантима сигурно има терориста“ доказани терористичким нападима широм Европе које су извршили терористи који су на територије тих земаља улазили као мигранти;
– да постоје чврсти материјални докази који указују да је најмање један терориста који је учествовао у терористичком нападу у Паризу боравио као мигрант у Србији;
– да је госпођа Г.Ј. изнела политичке ставове поткрепљене чињеницама и лишене елемената који би указивали на дискриминацију по било ком основу.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. На основу навода из притужбе и изјашњења утврђено је да је 14. новембра 2015. године на интернет порталу „Jugmedia“ објављена вест под називом „СНП: Избеглице из Сирије су јако опасне по Л!“ у којој је, између осталог, наведено да је Градски одбор те странке на конференцији за новинаре изјавио да би празна војна касарна „Јабланица“ у Л. могла да постане нови прихватни центар за избеглице од којих се Европа брани зидовима.
2.2. Утврђено је да је Г.Ј, потпредседница Градског одбора С.Н. партије у Л. изјавила: „Међу њима сигурно има терориста. И ако се не би десио било какав напад, таква појава би јако лоше утицала на ионако лошу економску карту Л. Много је људи без посла у нашем граду, а избеглице би представљале још већи терет на наша плећа који не би успели да поднесемо… Наш став је потуно јасан – изградња зида према Македонији због неконтролисаног прилива миграната и стога контрола избеглица. Боље би било да сада градимо зид који ће спречити прилив избеглица, него да касније, као Французи, стварамо зид плача.“

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Приликом одлучивања у овом предмету, анализирани су наводи из притужбе и изјашњења, као и релевантни правни прописи у области заштите од дискриминације.
Правни оквир
3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода , одредбама чл. 14. забрањује дискриминацију, односно, прописује да се уживање права и слобода предвиђених у овој конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

3.4. Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама чл. 5.-14. Закона о забрани дискриминације дефинисани су различити облици повреде начела једнакости, односно дискриминаторног поступања. С обзиром на чињенице и околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације којим је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.
Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа
3.6. Приликом заузимања става у овом предмету, потребно је испитати да ли су изјаве потпредседнице Градског одбора С.Н. партије у Л, супротне императивним прописима којима је дискриминација забрањена, имајући у виду да је одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације прописано да се одређено понашање/изјава може квалификовати као узнемиравање и понижавајуће поступање када оно објективно представља повреду достојанства лица или групе лица због њиховог личног својства. Исто тако, потребно је сагледати догађај поводом којег је изјава дата, као и околности у којима је дата.
3.7. Повереница за заштиту равноправности указује да је поводом изјава о избеглицама 14. августа 2015. године, издала саопштење за јавност у којем је позвала носиоце свих јавних функција у Србији, од локалног до највишег нивоа да у изјавама о великом броју избеглица које пролазе кроз Србију буду солидарни и да се уздрже од оцена и тврдњи које су паушалне и нетолерантне и које могу унети непотребну узнемиреност код свих наших грађана и грађанки.
3.8. Изношење става потпредседнице Градског одбора С.Н. партије у Л. да „међу њима сигурно има терориста. И ако се не би десио било какав напад, таква појава би јако лоше утицала на ионако лошу економску карту Л. Много је људи без посла у нашем граду, а избеглице би представљале још већи терет на наша плећа који не би успели да поднесемо…“, додајући: „Наш став је потуно јасан – изградња зида према Македонији због неконтролисаног прилива миграната и стога контрола избеглица. Боље би било да сада градимо зид који ће спречити прилив избеглица, него да касније, као Французи, стварамо зид плача“ представља акт дискриминације, с обзиром да представља неприхватљиво етикетирање и вређа достојанство ових особа, стварајући у односу на њих понижавајуће и увредљиво окружење. Изношење оваквих ставова о избеглицама је понижавајуће и увредљиво, продубљује нетрпељивост, ксенофобију и нетолеранцији према избеглицама. О томе носиоци јавне власти, као и сви други који својим радом и ауторитетом утичу на формирање ставова јавног мњења, свесни одговорности за јавно изговорену реч, морају посебно да воде рачуна. Због тога је још наглашенија њихова обавеза да својим актима не подржавају и подстичу нетрпељивост и нетолеранцију према избеглицама.
3.9. У изјашњењу на притужбу председник Градског одбора С.Н. партије- Л, навео је да је поштовање владавине права и начела законитости једно од основних начела С.Н. партије па је, руковођен тиме, указао да је притужба удружења „Н.П.“ примљена у новембру 2015. године, а иста достављена Српској народној партији 28. априла 2016. године са закашњењем од шест месеци, чиме је Повереник за заштиту равноправности прекршио одредбе члана 35. став 4. Закона о забрани дискриминације. Поводом ових навода Повереница за заштиту равноправности указује да је притужба удружења „Н.П.“ примљена 19. новембра 2015. године након чега је дописом број 07-00-698/2015-02 од 30. новембра 2015. године затражена допуна исте. Удружење „Н.П.“ упутило је допуну притужбе 17. децембра 2015. године, па је притужба са свим прилозима послата на изјашњење С. Н. партији, Градском одбору у Л, односно потпредседници Г. Ј. дана 29. децембра 2015. године на адресу наведену у притужби: (…). Достава је покушана 31. децембра 2015. године и 12. јануара 2016. године али су оба пута дописи Поверенику враћени са назнаком: „непознат на датој адреси“ и „прималац одсељен“. У циљу утврђивања нове адресе извршена је провера у регистру политичких странака и на званичној интернет презентацији С.Н. партије-Градски одбор Л. али је утврђено да је адреса непромењена. И од удружења „Н.П.“ је затражено да изврши допуну притужбе тако што ће доставити нову адресу Градског одбора С.Н. партије у Л. Дана 03. марта 2016. године још једном је покушана достава притужбе препорученом пошиљком на адресу (…), али се иста дана 14. априла 2016. године вратила са назнаком „истекао рок“. Дана 28. априла 2016. године, дописом број 07-00-698/2015-02 притужба удружења „Н.П.“ са прилозима упућена је председништву С.Н. партије у Б, на адресу (…). Због тешкоћа у достављању писмена и то на адреси која се налази на званичној интернет презентацији партије дошло је до пролонгирања рока чиме се не може говорити о повреди закона, нарочито имајући у виду да је рок у којем Повереник поступа инструктиван а не преклузиван рок.
3.10. Одредбама члана 46. Устава Републике Србије јемчи се слобода мишљења и изражавања, као и слобода да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје, а ставом 2. овог члана прописано је да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других, чувања ауторитета и непристрасности суда и заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије. У складу са Уставом, управо ради заштите права и угледа других, одредбама члана 12. Закона о забрани дискриминације изричито је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, као један од посебних облика дискриминације. Саме радње којима се лице или група лица узнемирава и понижава на основу њиховог личног својства могу бити разноврсне, укључујући и јавно саопштавање одређених идеја, ставова и мишљења.
3.11. Поводом навода у изјашњењу да је госпођа Ј. изнела политичке ставове поткрепљене чињеницама и лишене елемената који би указивали на дискриминацију по било ком основу указујемо да је неспорно право политичких странака, као и њихових чланова да у јавности пропагирају програме и идеје које за циљ имају подстицање економског просперитета земље и раст животног стандарда грађана и грађанки, али је неприхватљиво да се то чини на начин којима се вређа достојанство избеглица и ствара понижавајуће и увредљиво окружење. Српска народна партија у свом програму посебну важност придаје уставном начелу које недопушта деловање политичких странака које пропагирају рушење уставног поретка, кршење загарантованих људских и мањинских права и изазивање националне, расне и верске мржње. С тим у вези, потпредседница Градског одбора С.Н. партије у Л, госпођа Г.Ј, требало је да има у виду одговорност и обавезу приликом изношења ставова које нису у духу ширења толеранције и подстицања права на слободу од дискриминације.

4. МИШЉЕЊЕ

Изјавама које је потпредседница Градског одбора С.Н. партије у Л, госпођа Г.Ј. дала на конференцији за новинаре и које су објављене на интернет порталу „Jugmedia“ 14. новембра 2015. године као званичан став те странке поводом могуће изградње стационара за избеглице, прекршене су одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује потпредседници Градског одбора С.Н. партије у Л, госпођи Г. Ј:
5.1. Да се у својим изјавама уздржи од дискриминаторних поступака и изјава којима се вређа достојанство и подржавају предрасуде према избеглицама и у односу на њих ствара понижавајуће и увредљиво окружење и доприноси ширењу предрасуда, нетрпељивости и нетолеранцији и да својим поступањем доприноси повећању толеранције према избеглицама.
5.2. Да води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.
Повереник за заштиту равноправности не одлучује о правима и обавезама правних субјеката. У складу са тим, није ни прописана могућност изјављивања жалбе или приговора против мишљења и других правних аката које Повереник доноси.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 


microsoft-word-icon Притужба организације НП против Г.Ј. због дискриминације према мигрантима Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top