Pritužba B. S. protiv G. n. f. zbog diskriminacije u pružanju usluga po osnovu imovnog stanja

del. br. 472/2011 datum: 15. 4. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U Ginekološko – akušerskoj klinici N. f. prisustvo oca porođaju se naplaćuje u iznosu od 5.000,00 dinara. Naplaćivanje ove usluge u GAK N. f. ne predstavlja akt diskriminacije prema očevima koji su lošijeg imovnog stanja u odnosu na očeve boljeg imovnog stanja.

O b r a z l o ž e nj e

Pritužbom protiv GAK N. f. u B., poverenici za zaštitu ravnopravnosti se obratila B. S. iz B.

Podnositeljka pritužbe navodi da se u GAK N. f. prisustvo oca porođaju naplaćuje u iznosu od 5.000,00 dinara iz čega sledi da finansijsko stanje očeva beba koje se rađaju direktno utiče na to da li će ili neće biti u mogućnosti da prisustvuju rođenju svog deteta. Stoga su, prema tvrdnji podnositeljke pritužbe, očevi koji su lošijeg imovnog stanja diskriminisani u odnosu na očeve koji su boljeg imovnog stanja. GAK N. f. je javna zdravstvena ustanova i svoje usluge bi morala učiniti podjednako dostupnim svima, a ne samo onima koji mogu da priušte njihovo plaćanje, tvrdi podnositeljka pritužbe. Prema navodima podnositeljke pritužbe, ova pritužba se odnosi na praksu koja se u ovoj ustanovi pruža od 10. jula 2010. godine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti.

Direktoru GAK N. f., profesoru dr D. S., uz kopiju pritužbe je upućen je zahtev da se u roku od 15 dana izjasni o činjenicama navedenim u pritužbi.

U svom odgovoru, direktor GAK N. f. je naveo da je usluga prisustva oca porođaju vanstandardna usluga i kao takva se naplaćuje.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je, nakon izjašnjenja direktora GAK „N. f.”, utvrdila da je prisustvo oca rođenju sopstvenog deteta u GAK N. f. nestandardna usluga te ustanove, odnosno jedna od zdravstvenih usluga u dopunskom radu. Ta vrsta usluge naplaćuje se neosiguranim licima, licima koja uslugu koriste bez uputa i na lični zahtev, kao i stranim državljanima. U cenovniku zdravstvenih usluga u dopunskom radu (kopiju je dostavila uz pritužbu i podnositeljka pritužbe), pod DOR 46 nalazi se i usluga: Prisustvo oca porođaju. U postupku utvrđivanja cena zdravstvenih usluga koje ne padaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a na osnovu ovlašćenja iz člana 20. Statuta GAK N. f., u skladu sa odredbama člana 20. Odluke o sadržini i obimu zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS” br. 44/99), Upravni odbor je doneo odluku kojom su utvrđene cene zdravstvenih usluga za lečenje neosiguranih lica, lica bez uputa i lica koja se leče na sopstveni zahtev.

U vezi sa komentarom podnosilje pritužbe da se ova pritužba odnosi na praksu koja se u GAK N. f. sprovodi od 10. jula 2010. godine, Poverenica ukazuje na činjenicu da je, prema podacima objavljenim na sajtu ustanove, samo cenovnik usluga na snazi od tog datuma, što ne znači da se usluga prisustva oca porođaju nije pružala i pre tog vremena, prema relevantnim propisima.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da u ovom slučaju nije izvršena diskriminacija.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba B. S. protiv G. n. f. zbog diskriminacije u pružanju usluga po osnovu imovnog stanja Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top