Притужба Б. С. против Г. н. ф. због дискриминације у пружању услуга по основу имовног стања

дел. бр. 472/2011 датум: 15. 4. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У Гинеколошко – акушерској клиници Н. ф. присуство оца порођају се наплаћује у износу од 5.000,00 динара. Наплаћивање ове услуге у ГАК Н. ф. не представља акт дискриминације према очевима који су лошијег имовног стања у односу на очеве бољег имовног стања.

О б р а з л о ж е њ е

Притужбом против ГАК Н. ф. у Б., повереници за заштиту равноправности се обратила Б. С. из Б.

Подноситељка притужбе наводи да се у ГАК Н. ф. присуство оца порођају наплаћује у износу од 5.000,00 динара из чега следи да финансијско стање очева беба које се рађају директно утиче на то да ли ће или неће бити у могућности да присуствују рођењу свог детета. Стога су, према тврдњи подноситељке притужбе, очеви који су лошијег имовног стања дискриминисани у односу на очеве који су бољег имовног стања. ГАК Н. ф. је јавна здравствена установа и своје услуге би морала учинити подједнако доступним свима, а не само онима који могу да приуште њихово плаћање, тврди подноситељка притужбе. Према наводима подноситељке притужбе, ова притужба се односи на праксу која се у овој установи пружа од 10. јула 2010. године.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности.

Директору ГАК Н. ф., професору др Д. С., уз копију притужбе је упућен је захтев да се у року од 15 дана изјасни о чињеницама наведеним у притужби.

У свом одговору, директор ГАК Н. ф. је навео да је услуга присуства оца порођају ванстандардна услуга и као таква се наплаћује.

Повереница за заштиту равноправности је, након изјашњења директора ГАК „Н. ф.“, утврдила да је присуство оца рођењу сопственог детета у ГАК Н. ф. нестандардна услуга те установе, односно једна од здравствених услуга у допунском раду. Та врста услуге наплаћује се неосигураним лицима, лицима која услугу користе без упута и на лични захтев, као и страним држављанима. У ценовнику здравствених услуга у допунском раду (копију је доставила уз притужбу и подноситељка притужбе), под ДОР 46 налази се и услуга: Присуство оца порођају. У поступку утврђивања цена здравствених услуга које не падају на терет обавезног здравственог осигурања, а на основу овлашћења из члана 20. Статута ГАК Н. ф., у складу са одредбама члана 20. Одлуке о садржини и обиму здравствене заштите („Сл. гласник РС“ бр. 44/99), Управни одбор је донео одлуку којом су утврђене цене здравствених услуга за лечење неосигураних лица, лица без упута и лица која се лече на сопствени захтев.

У вези са коментаром подносиље притужбе да се ова притужба односи на праксу која се у ГАК Н. ф. спроводи од 10. јула 2010. године, Повереница указује на чињеницу да је, према подацима објављеним на сајту установе, само ценовник услуга на снази од тог датума, што не значи да се услуга присуства оца порођају није пружала и пре тог времена, према релевантним прописима.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење да у овом случају није извршена дискриминација.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба Б. С. против Г. н. ф. због дискриминације у пружању услуга по основу имовног стања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top