Preporuka mera mandataru za sastav Vlade

br. 021-01-619/2022-02 datum: 12.9.2022.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

mandatarka za sastav Vlade Ana Brnabić

 

11000 BEOGRAD

Nemanjina br. 11

 

Poštovana gospođo Brnabić,

Treći put Vam je poveren mandat za sastav Vlade Republike Srbije od strane predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, na čemu Vam čestitam. Pred Vladom čiji ste mandatar predstoje brojni izazovi, između ostalog i na kontinuiranom unapređenju poštovanja ravnopravnosti i ljudskih prava, uključujući i prava na rodnu ravnopravnost.

Naime, imajući u vidu nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, važno je da naglasim da je Srbija proteklih godina učinila značajne korake na planu povećanja učešća žena u političkom i javnom životu, razumevajući da je uravnoteženo učešće muškaraca i žena u odlučivanju jedan od prioriteta za sveukupan razvoj društva, obezbeđivanje pravednije raspodele uticaja, korišćenje kapaciteta i potencijala svih njegovih članova i obezbeđenje održivog razvoja. U Nacionalnoj strategiji za rodnu ravnopravnost za period od 2021 do 2030[1] se navodi da je zastupljenost žena u organima izvršne vlasti povećana, ali da je rodni jaz evidentan na rukovodećim pozicijama, a rodni stereotipi prepoznatljivi po rodno neizbalansiranom sastavu resora nadležnih za oblasti koje se tradicionalno ne smatraju ženskim poslovima. Jedan od ciljeva strategije je jačanje kapaciteta kroz unapređivanje institucionalnog i normativnog okvira rodne ravnopravnosti u političkom životu i obezbeđivanje ravnopravnog učešća žena i muškaraca, posebno ranjivih grupa u odlučivanju.

Usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti, zaokružen je pravni okvir koji se odnosi na ovu oblast, a Republika Srbija se opredelila za najviše standarde poštovanja načela rodne ravnopravnosti, bazirajući se na osnovnim principima brojnih međunarodnih akata. Tako, prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, svako ima pravo da učestvuje u vladi svoje zemlje, a bez aktivnog učešća žena i uključivanja ženske perspektive u sve nivoe odlučivanja ne mogu se postići ciljevi ravnopravnosti, razvoja i mira[2]. Obaveza da se ženama obezbedi ravnopravni pristup i puno učešće u strukturama moći i odlučivanja, regulisana je i Pekinškom deklaracijom i Platformom za akciju iz 1995. godine, u kojima se navodi da je osnaženje i unapređenje društvenog, ekonomskog i političkog statusa žena od osnovne važnosti za postizanje odgovorne i transparentne vlasti, te da nizak procenat žena u organima odlučivanja na različitim nivoima održava strukturalne barijere.

Poveravanje odgovarajućeg broja resora ženama nije samo puko ispunjavanje kvote u političkom životu ili takmičenje za prestiž, nego najbitniji preduslov za održiv i uravnotežen razvoj čitavog društva. Rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za lični razvoj i razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada.

Dostignuća i kapaciteti koje je veliki broj žena pokazao kroz rezultate svog rada, odgovorno obavljajući brojne poslove u različitim oblastima, preporučuju ih i za obavljanje poslova najviših predstavnika izvršne vlasti u našoj zemlji, od čega se može očekivati korist za sve društvene grupe, pravednija raspodela uticaja u društvu i unapređenje različitih društvenih aspekata naročito u oblastima opterećenim rodnim stereotipima.

Prethodna Vlada, zahvaljujući inicijativi predsednika Republike Srbije prilikom formiranja Vlade, preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i novom normativnom okviru, nalazila se na 10. mestu u Evropi po zastupljenosti žena i istovremeno je predstavljala najviši nivo učešća žena u odnosu na sve prethodne Vlade Republike Srbije.

S tim u vezi, verujem da ćete iskoristiti sva svoja ovlašćenja prilikom formiranja buduće Vlade u cilju postizanja rodne izbalansiranosti kako u pogledu sastava tako i u pogledu poverenih resora.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 103/21

[2] Pekinška deklaracija i platforma za delovanje

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
Brankica Janković


microsoft-word-iconPreporuka mera mandataru za sastav Vlade Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top